ITHACA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το οικολογικό χωριό Ithaca αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα συνύπαρξης ανθρώπων σε μία κοινότητα προσανατολισμένη προς τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την άγρια φύση και τον περιορισμό του οικολογικού αποτυπώματος…

LOS ANGELES

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως μια αυξητική τάση στον αριθμό οικολογικών χωριών, κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες. Λόγω της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των ανθρώπων στα περιβαλλοντικά ζητήματα, ορισμένους τους οδηγεί σε…

FINDHORN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίπλα στο παραδοσιακό χωριό Findhorn, στη βορειοανατολική Σκωτία, το 1962 ξεκίνησε αρχικά από μία μικρή ομάδα ανθρώπων, ένα δυναμικό πείραμα κοινοτικής ζωής που οδηγείται από το εσωτερικό πνεύμα, την…

DAMANHUR

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Damanhur είναι ένα οικολογικό χωριό κοντά στο Τορίνο στη βόρεια Ιταλία. Κύριο χαρακτηριστικό του αποτελεί ο συγκερασμός πνευματικότητας και οικολογίας και η ανάπτυξη βαθιάς εσωτερικής σύνδεσης με τη…

AUROVILLE

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με το ανά χείρας κείμενο γίνεται μια προσπάθεια ευσύνοπτης παρουσίασης του διεθνώς αναγνωρισμένου οικολογικού χωριού Auroville που ξεκίνησε ως ένα ουτοπικό πείραμα το 1968 ακολουθώντας το κοινό όραμα δύο…

CHRYSTAL WATERS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε μια εποχή και μια κοινωνία που πλήττεται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της ερημοποίησης, της απώλειας βιοποικιλότητας και άλλων περιβαλλοντικών ζητημάτων και των επακόλουθων επιπτώσεών τους, των…

DANCING RABBIT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα προσέγγιση ως ορισμένη μελέτη περίπτωσης πραγματεύεται το μοντέλο ίδρυσης, χωρικού σχεδιασμού, λειτουργίας, και βιωσιμότητας του αποκαλούμενου οικολογικού χωριού Dancing Rabbit, τη γενικότερη παρουσία, επιρροή και προβολή του…

MATAVENERO

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα οικολογικά χωριά αποτελούν ζωντανό παράδειγμα της αρμονικής συνύπαρξης φύσης, κοινωνίας και πολιτισμού. Πρόκειται για μια μορφή οικιστικής ανάπτυξης μακριά από τα αστικά κέντρα, που βασίζεται σε ένα κομουναλιστικό…

ΦΙΛΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σύγχρονη εποχή, η ένταση και η έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή της συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων, κυρίως των εφήβων. Καθώς η νέα γενιά είναι το…

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το επενδυτικό ενδιαφέρον για πραγματοποίηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας έχει προσλάβει αρκετά μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της εξόρυξης χρυσού-χαλκού στη Β.Α. Χαλκιδική. Οι ανησυχίες που…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την παρούσα εργασία, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις απόψεις των γεωργών του Έβρου σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία παγκόσμια απειλή τα αποτελέσματα της οποίας γίνονται όλο και πιο ορατά. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην αλλαγή του κλίματος…

Ο ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην έννοια του «κοινοχρήστου πράγματος» υπάγεται και το δημόσιο δάσος, το οποίο αναγνωρίζεται από το δίκαιο ως περιβαλλοντικό αγαθό, που συγκαταλέγεται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και διατηρεί τον…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ερμηνεία Περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, και αποκτά ραγδαία διεθνή χαρακτήρα. Η Ερμηνεία αναπτύχθηκε κυρίως στις Η.Π.Α. και έχει ακόμα και σήμερα, όπου…

ΦΙΛΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνολογία τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια σκηνή προκάλεσε μια αλλαγή στο παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης και επικοινωνίας εντός των οργανισμών και σε σχέση με τους εξυπηρετούμενους από…

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πλανήτης εξαιτίας των οξυνόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν αναγκαία την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων από τους φορείς που εμπλέκονται με το περιβάλλον, προκειμένου…

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η «τραγωδία των κοινών» αποτελεί έναν όρο που παρόλο που δεν ανακαλύφθηκε πρόσφατα, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο συζητήσεων και προβληματισμών για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ο…

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος δημιούργησε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαίος ο συμβιβασμός των αντιθέσεων μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του φυσικού περιβάλλοντος. Λύση του…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΩΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟ ΔΡΥΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση δρυός στη Μεσόγειο διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία τους σε φυτικά είδη και σε μορφές ζωής. Τα περισσότερα έχουν σχετικά ανοιχτή συγκόμωση κυρίως λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισής…

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έκταση και η ένταση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών της νέας γενιάς προς το περιβάλλον και η γνώση αποτελεί σημαντική παράμετρο…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβάλλον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Με την πάροδο των χρόνων τα περιβαλλοντικά θέματα καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της ημερήσιας θεματολογίας, καθώς η αρμονική συνύπαρξή μας με το…

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αποδοκιμασία του σύγχρονου υπερκαταναλωτικού και ανταγωνιστικού τρόπου ζωής των δυτικών πολιτισμών δεν αρκεί για να δοθούν λύσεις στα πολυδιάστατα και αλληλένδετα προβλήματα αειφορίας (οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά) που ταλανίζουν…

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τις τελευταίες δεκαετίες τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η ανάγκη αυτή δημιούργησε νέα δεδομένα στον τρόπο ανάδειξης και…

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής (μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες), ολοένα και περισσότερο κάνουν εμφανή την επίδρασή τους στα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα.…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα απορρίμματα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη μας. Η βιομηχανική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον αχαλίνωτο καταναλωτισμό οδήγησαν στην παραγωγή πολύ μεγάλου όγκου απορριμμάτων, με ταυτόχρονη…

Η ΑΡΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρετολογική ηθική είναι μια ακόμα θεωρία που προσπαθεί να συμβάλει στη συζήτηση για την ηθική εκτίμηση των μη ανθρώπινων ζώων. Δίχως να προσφέρει συγκεκριμένους κανόνες για την ανθρώπινη…

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σημερινή αναγκαιότητα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθιστά απαραίτητη τη λήψη δράσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς που θα έχουν διάρκεια στο μέλλον. Σκοπός της παρούσας…

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, εφαρμόζοντας νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός…

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός χρήσιμου εργαλείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής: της Πράσινης Φορολογίας. Αναλύονται ο σκοπός και οι λειτουργίες της, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα εμπόδια που…

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ομαλή λειτουργία της ΕΕ βασίζεται στη χρήση ικανών σε μέγεθος ενεργειακών προϊόντων. Το φυσικό αέριο (ΦΑ) κατέχει μία σημαντική θέση στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, πορεία η οποία…

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός ότι η αύξηση του πληθυσμού, ως περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό αναλυτές και μελετητές, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες. Ο υπερπληθυσμός θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό αίτιο…

ΔΑΣΩΣΗ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΔΑΣΩΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση επιτελούν πολλές και σημαντικές λειτουργίες συμβάλλοντας τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην τοπική και περιφερειακή οικονομία με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα, όμως, αντιμετωπίζουν και…

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHYACIONIA BUOLIANA (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του εντόμου Rhyacionia buoliana το οποίο προσβάλει την χαλέπιο πεύκη στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ελλάδας. Πεδίο ενδιαφέροντος της μελέτης…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αστικοποίηση, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή οδηγούν στην υποβάθμιση κι αλλοτρίωση των αστικών κέντρων. Για τους λόγους αυτούς γίνονται πλέον ολοένα και περισσότερες προσπάθειες…

ΤΑ ΦΥΛΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκε η σύνθεση και ο πληθυσμός των φυλλοφάγων εντόμων που προσβάλλουν την Οξιά, Fagus sylvatica (Fagaceae),, και τη Φουντουκιά, Coryllus avellana (Betulaceae), στο Μενοίκιο Όρος Σερρών, κατά τη διάρκεια…

Η ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του νομού Σερρών και είναι ένας από τους 10 Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας. Με την βοήθεια ερωτηματολογίου καταγράφηκαν οι απόψεις…

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανησυχία των πολιτών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας, όσο και για τη λήψη αποφάσεων των…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίταση των προβλημάτων σχετικά με το περιβάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με άμεσο και έμμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, καθιστά αναγκαία την ανάληψη…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ακραίες θερμοκρασίες είναι γνωστό ότι μπορούν να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, από απλή αδιαθεσία έως αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμενων και της θνησιμότητας. Η θνησιμότητα που σχετίζεται…

Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κεντρικός άξονας της παρούσας εργασίας είναι η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των νέων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-25 ετών και κατοικούν στις περιοχές των δυτικών προαστίων της…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ε.Ε. εδώ και πλέον σαράντα χρόνια υιοθετώντας σειρά πολιτικών και εγκρίνοντας πάνω από 200 νομοθετικές πράξεις, έχει καταστήσει την προστασία του περιβάλλοντος σε μια από τις προτεραιότητες της.…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ COLIN WARD ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη του πλαισίου, των αρχών και του περιεχομένου μιας παιδαγωγικής της πόλης, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση και στη χειραφέτηση των παιδιών που κατοικούν…

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τα περιβαλλοντικά ζητήματα αυξάνεται έντονα τα τελευταία χρόνια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταφέρει να κερδίσουν σημαντικό χώρο και χρόνο στη ζωή των χρηστών…

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα οξύτατο πρόβλημα, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά. Για το λόγο αυτό, πολλά κράτη έχουν αναγνωρίσει…

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H συχνότητα εμφάνισης φυσικών καταστροφών όπως π.χ. έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασία κ.ά. αυξάνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι επιδράσεις των φυσικών καταστροφών επιδεινώνονται από την αλλοίωση του φυσικού…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη Ελλάδα είναι γεγονός ότι δεν παρατηρούνται ουσιαστικές αλλαγές στο σχολικό αύλειο χώρο, παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Εντούτοις εφαρμόζεται το παλιό παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο,…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ως έννοια περισσότερο προσδιορισμένη απ’ ότι η έννοια της Ερμηνεία Περιβάλλοντος, εντούτοις, και οι δυο έννοιες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στον καθορισμό των διαστάσεων,…

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανταποκρινόμενοι στην έγερση ενός ολοένα και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος γύρω από ζητήματα που άπτονται του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι συγγραφείς παρουσιάζουν το εννοιολογικό πλαίσιο που διέπει ένα καινοτόμο πεδίο διεθνώς στο…

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΓΚΡΙΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύνθεση και ο σχολιασμός έγκριτης πληροφόρησης είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για σκοπούς επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών, αλλά και για σκοπούς δια βίου μάθησης. Απαραίτητη…

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που εφαρμόζεται σήμερα στο σχολείο επιδιώκει μεταξύ άλλων και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Αυτή προϋποθέτει, ωστόσο, την καλλιέργεια αξιών, η οποία με τη σειρά της…

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την τεχνική του ηθικού διλήμματος για να εξετάσει τον τρόπο μεταβολής των αξιών απέναντι σε ζώα που συμμετέχουν σε πειραματικές διαδικασίες. Η έρευνα διεξήχθη στο…

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η αποτύπωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εφήβων, αλλά και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η επιλογή των εφήβων βασίστηκε στο γεγονός ότι οι νέοι…

MME ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: H ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας (ΜΜΕ) αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πηγές ενημέρωσης του κοινού γύρω από τα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης (ΑΑ). Ως μορφή άτυπης εκπαίδευσης έχουν…

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή καταγράφει τη γνώμη και τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου της Αθάλασσας, κοντά στην πόλη της Λευκωσίας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο. Εξ’…

Η ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ O.F. BOLLNOW. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μας ανατρέχουμε σε ένα ύστερο κείμενο O.F. Bollnow που αναφέρεται στην πόλη, το πράσινο και τον άνθρωπο. Πρόκειται για μια φιλοσοφική- ανθρωπολογική προσέγγιση του θέματος του…

«ΝΕΑ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DEEP WATER HORIZON ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BP

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εμβαθύνει στο ρόλο της «νέας» δημοσιογραφίας στην επικοινωνιακή διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων. Αξιοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης τη δεύτερη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία των…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα, τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον αναπτυγμένο κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και οικολογικά προβλήματα. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να οριστεί το φαινόμενο των…

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ «ΤΟΠΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανθρώπινη ζωή πρωταρχικά συνίσταται σε μια αδιάσπαστη σχέση με τον χώρο. Ο χώρος δεν υπάρχει απλώς ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Το ερώτημα για τον χώρο είναι, επομένως, ερώτημα…

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Μ.Κ.Ο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει μορφές και διαστάσεις της ηλεκτρονικής συνηγορίας, οι οποίες εντοπίζονται στη διαδικτυακή επικοινωνιακή δράση που σχεδίασε και υλοποίησε μια ελληνική περιβαλλοντική ΜΚΟ. Πρόκειται για μια…

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νοηματοδότηση και δρομολόγηση της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη συνεννόηση και συνεργασία προσώπων και φορέων που συγκροτούν την κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η…

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία με τη σχετική παρουσίαση βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιχειρεί να αποκαλύψει τον τρόπο που η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα μπορούσε να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση μέσω της δημιουργικότητας. Η μάθηση…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή επιχειρείται η σύνδεση της έννοιας της «Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης», όπως τεκμηριώνεται και αναλύεται από τον καθηγητή Δ. Ρόκο από το 1992 ως σήμερα, στο πλαίσιο κυρίως του…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ευθύνη που φέρει ο άνθρωπος για το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων, οι συγκεντρώσεις διοξειδίου…

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ενδιαφέρον για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κλίματος, του καιρού και του τουρισμού έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για την αντιμετώπιση της αλλαγής…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι ευρέως γνωστό ότι η θερμική καταπόνηση των πληθυσμών, εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών και της αναμενόμενης, λόγω κλιματικής αλλαγής, συχνότερης εμφάνισης κυμάτων καύσωνα, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση…

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει επίκεντρο όλης της διεθνούς κοινότητας. Τα αίτια και οι επιπτώσεις της είναι οι δύο κυριότεροι παράγοντες που προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα.…

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής (μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες), ολοένα και περισσότερο κάνουν εμφανή την επίδρασή τους στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα δασικά…

Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ: ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη εξελικτική πίεση στα δασοπονικά είδη της Μεσογείου. Η προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες που θα επικρατήσουν έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την…

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ ΤΙΓΡΗΣ (AEDES ΑLBOPICTUS)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μια από τις άμεσες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής εντοπίζεται στην εξάπλωση των χωροκατακτητικών ειδών, τα οποία συνιστούν μια σοβαρή και ταχέως επιδεινούμενη απειλή για τη φυσική βιοποικιλότητα του γηγενούς…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕ ΑΣΑΦΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΜΠΕΥΖΙΑΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα υποφέρουν από πυρκαγιές ιδίως τη θερινή περίοδο όπου…

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΑΦΟΥΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εξερχόμενη και στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία προσδιορίζει το παγκόσμιο κλίμα. Οποιαδήποτε μεταβολή οδηγεί σε αλλαγή του κλίματος. Οι βασικότεροι παράγοντες είναι η ηλιακή ακτινοβολία,…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι πολιτικές προσαρμογής και μετριασμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ήδη εμφανείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συμβάλλουν στην διερεύνηση…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του καινοφανούς Φιλοσοφικού κλάδου της Περιβαλλοντικής Ηθικής και του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών. Αρχικά, αφού δοθεί ένας γενικός ορισμός…

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν κανείς προστρέξει στα αρχαία και στα βυζαντινά κείμενα, θα παρατηρήσει mutatis mutandis, ότι σύγχρονοι οικολογικοί προβληματισμοί, έχουν επισημανθεί από την αρχαία και από τη βυζαντινή σκέψη. Πολλοί σύγχρονοι…

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΚΑΒΑΛΑΡΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον μείζονα και τον πλέον απτό κίνδυνο όχι μόνον για την ευημερία, αλλά και για την ίδια την επιβίωση τόσο του είδους μας όσο και…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή. Οι παράγοντες της κλιματικής αλλαγής. Η θεσμική διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς πολιτικές. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης και το…

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία καταγράφηκε η γνώμη των πολιτών της πόλης της Ορεστιάδας σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου προσδιορίστηκε ο…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Ελληνικά δάση φύονται κατά κανόνα σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές με ισχυρές κλίσεις και υποβαθμισμένο έδαφος, που δυσχεραίνουν την απασχόληση. Η ενασχόληση με τη δασοκομία είναι επίπονη και προσφέρει…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μέτρα πυροπροστασίας των δασικών οικοσυστημάτων συνίστανται σε προληπτικά, κατασταλτικά και αποκατάστασης και στα οποία είναι αναγκαία η ενασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Η ως τώρα απασχόληση των ορεινών παραδασόβιων πληθυσμών…

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα έρευνα, η οποία διεξήχθη με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, εξετάζεται η γνώμη των κυνηγών στην Κύπρο σχετικά με την οργάνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και καταγράφεται η…

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή προτείνονται πρωτότυπα αντιδιαβρωτικά οικονομοτεχνικά άριστα έργα κατάλληλα για ορεινές καμένες δασικές περιοχές. 'Έπειτα από πυρκαγιά σε ένα ορεινό δάσος χρειάζεται να αντιμετωπιστούν δύο προβλήματα κατά σειρά…

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκομιδής ξύλου, προκαλούνται αναπόφευκτα πληγώσεις στα εναπομένοντα δέντρα είτε από τις εργασίες ρίψης είτε από τη μετατόπιση ή και τη διαμόρφωση των κορμοτεμαχίων μέσα…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Τα αλπικά οικοσυστήματα αρχίζουν εκεί όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν την αύξηση των δέντρων, και καλύπτονται κυρίως από θάμνους, ποώδη είδη και χέρσα εδάφη. Περίπου το 3% της επιφάνειας…

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι πληθυσμοί οξιάς (Fαgιιs sylvatica) στη ΝΑ Ροδόπη παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ποικιλότητας στους μικροδορυφόρους χλωροπλαστικού DΝΑ (cpDΝΑ SSRs). Η ποικιλότητα αυτή είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης των καταφυγίων που…

Η ΛΥΓΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FRAΧINUS ANGUSTIFOLIA VΑΗL. ΣΤΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ ΛΕΣΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το δάσος Φράξου στο Λεσίνι της Αιτωλοακαρνανίας, είναι από τα λίγα φυσικά παραποτάμια δάση φράξου που έχουν απομείνει στη χώρα μας. Λόγω της μεγάλης οικολογικής αξίας του ανακηρύχθηκε ως…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ TRIFOLIUM SUBTERRANEUM ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λειμώνες μπορεί να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική και οικονομική διατροφή των αγροτικών ζώων καθώς και στην αποφυγή υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές με…

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ ERIOLOBUS TRILOBATUS ΣΤΟ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εφαρμόστηκε η μέθοδος του τυχαίου ενισχυμένου πολυμορφικού DΝΑ (RAPD) για την ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας σε ένα σπάνιο είδος αγριομηλιάς (Eriolobus trilobatus), που φύεται στο Ν. 'Εβρο και συγκεκριμένα…

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΙΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ιερά δάση είναι περιοχές που προστατεύονται μέσω θρησκευτικών δοξασιών και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στην Ήπειρο, στις περιοχές της Κόνιτσας και του Ζαγορίου, υπάρχουν…

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ:ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επερχόμενη κλιματική αλλαγή, με την άνοδο της μέσης θερμοκρασία της γης, αναμένεται να επηρεάσει τα όρια εξάπλωσης των διαφόρων φυτικών ειδών της Μεσογείου, όπως εξάλλου συνέβη και στο…

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα υγρά λιβάδια (wet meadows, wet grasslands) καλύπτονται από χαρακτηριστική υδρόφιλη βλάστηση (ποώδη ή/και ξυλώδη) προσαρμοσμένη σε περιοδικά πλημμυριζόμενα εδάφη. Παραδείγματα υγρών ποολίβαδων θεωρούνται τα εκτεταμένα ποολίβαδα κατά μήκος…

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην καταγραφή της χλωρίδας των σερπεντινικών ενδιαιτημάτων που απαντούν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Το Εθνικό Πάρκο ΔΛΣ εμφανίζει υψηλή βιοποικιλότητα τόσο…

ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΩΤΙΝΟ. ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φιλοσοφικό σύστημα του Πλωτίνου έχει απασχολήσει μεγάλη μερίδα θεραπόντων της φιλοσοφίας. Οι βασικές αρχές που το διέπουν, όσο δυσνόητες κι αν φαίνονται με μια πρόχειρη ματιά, τόσο γοητευτικότερες…

ΟΙ ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν ασπαστούμε στατιστικές έρευνες που κάνουν λόγο για ποσοστά ανεργίας που το 2013 θα σπάσουν το φράγμα του 30% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δεν είναι απαραίτητο να φιλοτεχνήσουμε μια…

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή ασχολείται με την αποτίμηση της αισθητικής αξίας του περιβάλλοντος. Διερευνά τις διαδικασίες δια των οποίων επιτυγχάνεται η αντίληψη του περιβάλλοντος και αναλύει τους τρόπους δια των…

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ηθική ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχώς διευρύνεται καθιστώντας επίκαιρο και φλέγον το ζήτημα της αναγνώρισης περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται καν στην έννοια…

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην επιστημονική διερεύνηση των μελλοντικών σχέσεων των συλλογικών (πολιτικών) υποκειμένων με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η Χριστιανική Θεολογία, έχει υποχρέωση να καταθέσει, με τον δέοντα τρόπο προτάσεις, δεδομένου ότι…

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο IMMANUEL KANT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένας από τους τρόπους δέσμευσης των ηθικών προσώπων στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η αναγνώριση του δικαιώματος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών σε έναν υγιή και βιώσιμο πλανήτη.…

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ερημοποίηση είναι το φαινόμενο της υποβάθμισης και της καταστροφής του δυναμικού της γης. Με την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους επηρεάζονται αρνητικά η οικονομία και η ευρύτερη κοινωνία,…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΑΣΩΣΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι από τα σπουδαιότερα δάση του πλανήτη, με πλούσια βιοποικιλότητα, όπου αναπτύσσονται σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας. Τα βασικά αίτια αποδάσωσης στον Αμαζόνιο είναι…

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα συστήματα συγκομιδής ξύλου δεν είναι από μόνα τους αειφορικά, αλλά επηρεάζουν την αειφορική διαχείριση του δάσους με πολλούς τρόπους: μπορούν από την μια πλευρά με άμεσο τρόπο να…

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράζεται από τη σχέση της αφθονίας ειδών και έκτασης της χώρας, είναι μεταξύ των υψηλότερων της Ευρώπης και της Μεσογείου. Η μεγάλη ποικιλία…

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για πολλές δεκαετίες, τα παραδοσιακά κτηματολογικά συστήματα απολάμβαναν τη φήμη της αξιοπιστίας, της εφαρμογής προκαθορισμένων διαδικασιών και της αναγνωρισμένης εγγύησης της ασφάλειας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας της γης. Σκοπός της…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ «ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αυξανόμενη πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προέρχεται από την εμπλοκή πολλαπλών παραγόντων, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.ά. σε αυτά, καθιστά την προσέγγιση του περιβάλλοντος περισσότερο απαιτητική εννοιολογικά.Η αποτελεσματική αντιμετώπισή…

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνητικών δράσεων, ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να διακινούνται ελέυθερα χωρίς περιορισμούς. Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε τη δίκαιη μεταφορά και κοινοποίηση της περιβαλλοντικής έρευνας από δύο…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των γεωργών απέναντι στην υιοθέτηση αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής των αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων που αφορούν την περίοδο 2000-2006.…

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή αναμφίβολα αποτέλεσε φλέγον θέμα προς έρευνα και συζήτηση τόσο από επιστήμονες του περιβαλλοντικού κλάδου όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και την κοινή γνώμη.…

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή 1) καταγράφονται και συζητούνται τα αποτελέσματα της τελευταίας διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή που έγινε στην Ντόχα του Κατάρ την περίοδο από 26 Νοεμβρίου έως 8…

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΡΑ: ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διασυνοριακότητα, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία ένας φυσικός πόρος και στην προκειμένη περίπτωση το νερό, είναι κοινός, μοιράζεται δηλαδή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα κράτη, είναι από…

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία συζητούνται οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης ισχύος και εκτίμησης μεγέθους δείγματος. Ο κύριος στόχος των τεχνικών αυτών είναι να μας επιτρέψουν να αποφασίσουμε, στο στάδιο…

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις αποτελούν μονάδες έκφρασης των πολιτών απέναντι σε παγκόσμια προβλήματα όπως η φτώχεια, ο ρατσισμός, η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.α. Έχουν μη…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια του περιβάλλοντος. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι συνταγματικές διατάξεις. Το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος. Η διεθνής νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος από την πυρηνική ενέργεια.…

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του εδάφους θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα ευρωπαϊκά εδάφη, ιδιαίτερα στις μεσογειακές περιοχές. Τα μοντέλα διάβρωσης του εδάφους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην αντιμετώπιση…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΣΑΙ, ΒΑΘΥ, ΛΥΚΟΡΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η λεκάνη απορροής των ποταμών Τσάι, Βαθύ και Λυκόρεμα παρουσιάζεται με έντονο ανάγλυφο και πολυσχιδές, πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο σε συνδυασμό με τους έντονους γεωλογικούς σχηματισμούς και τη…

OI ΥΔΑΤΟΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χείμαρρος Μύριχος εδράζεται στις ΝΔ κλιτύες του Μουρικίου όρους και στις Β, ΑΔ και Δ κλιτύες του Άσκιου όρους, σε υψομετρικό χώρο μεταξύ 1000-2111μ. Η χειμαρρική δράση του…

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υδρολογικός κύκλος προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης, λόγω της μεταβολής των κλιματικών συνθηκών. Στην παρούσα εργασία έγινε ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της…

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΚΑΤΑΚΡ.) ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ: Χ. ΕΖΟΒΙΤΗΣ ΚΕΡΔΥΛΙΟΥ ΟΡ. ΣΕΡΡΩΝ (ΣΥΜΒΑΛ. ΟΡΕΣΚΕΙΑΣ & ΔΑΦΝΗΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μείωση του ύψους των κατακρημνισμάτων λόγω των κλιματικών αλλαγών έχει άμεση επίδραση στις υδατικές απορροές των χειμάρρων και μεγάλη σημασία για τις αγροτικές περιοχές της Περιφ. Ενότητας Σερρών…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΑΓΕΙΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι από τα μεγαλύτερα και συνεχώς επιδεινούμενα προβλήματα του πλανήτης μας. Η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου ποιοτικά νερού (υδρευτικού, αρδευτικού, βιομηχανικού, οικολογικού, κ.λ.π.) αποτελεί για…

ΤΑ ΑΞΟΝΙΚΑ – ΠΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε κάθε ισχυρή ακόμη και μέτρια ισχυρή βροχόπτωση ο χείμαρρος Φούρκας εμφανίζει έντονα αξονικά και κυρίως πρανικά προβλήματα επακόλουθα της ευπαθούς αμμώδους σύστασης τους. Με αποκορύφωμα τα έντονα πλημμυρικά…

ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πλημμυρικό πρόβλημα του ελλαδικού χώρου οφείλεται στην απουσία ή την ανεπαρκή διευθέτησης των υπερχιλίων χειμάρρων που τον διασχίζουν. Η έλλειψη διευθέτησης των εστιών πλημμυρογόνου απορροής και των εστιών…

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΥΡΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστή η ανομοιογένεια, η ανισοκατανομή και οι έντονες χρονικές διαφοροποιήσεις των κατακρημνισμάτων στον ελλαδικό χώρο. Την ψυχρή βροχερή περίοδο η περίσσεια του νερού οδηγεί σε διαβρώσεις, προσχώσεις και…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΤΟΞΩΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πέτρινα τοξωτά αποτελούσαν, από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, τον κύριο τύπο γεφυριών οδών και αγωγών μεταφοράς νερού. Στον ελλαδικό χώρο έχουν κατασκευασθεί, ανθεκτικά στο…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΞΗΡΟΛΙΘΙΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναβαθμοί ή αναβαθμίδες, ή πεζούλες είναι απλοί ξηρολίθινοι τοίχοι, που επιδιώκουν, μέσω της μείωσης των κλίσεων του εδάφους, την αποτροπή της εδαφικής διάβρωσης και τη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας,…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα υδρονομικά έργα (έργα διευθέτησης χειμάρρων) έχουν ως στόχο την αποτροπή ή τον έλεγχο των χειμαρρικών φαινομένων (αποσαθρώσεων, διαβρώσεων, ολισθήσεων, κατακρημνίσεων), την σταθεροποίηση των κοιτών και την παροχή αντιπλημμυρικής…

ΤΑ ΧΙΟΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΜΟΡΦΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας καταγράφεται μια συνεχής αύξηση της χιονολογικής ζήτησης (χιονοδρομία, χιονολογικές δραστηριότητες, χιονολογική αναψυχή κλπ). Η ζήτηση αυτή, πέραν της απόλαυσης που παρέχουν το χιόνι…

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στους ορεινούς όγκους της Ελλάδας υπάρχουν σημαντικοί υδάτινοι φυσικοί πόροι που επιτρέπουν τη δημιουργία ορεινών λιμνοδεξαμενών και υγροτοπικών οικοσυστημάτων υψηλής βιοκοινωνικής λειτουργίας με δυνατότητες άμεσης παροχής νερού σε επίγεια…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΡΟΥ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία αναπτύσσεται ένα μοντέλο βροχόπτωσης-απορροής με ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης. Διαχωρίζεται η γραμμική συνιστώσα της απορροής από την παρατηρηθείσα παροχή με τη μέθοδο της Μέγιστης Σταθερής Παροχής…

Η ΠΡΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρανική διάβρωση αποτελεί την κύρια πηγή φερτών υλών για τους ποταμούς και τους χείμαρρους. Η μεταφορά φερτών υλών από ποταμούς ή χείμαρρους είναι μια βασική τους λειτουργία. Σήμερα…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CLARK KAI Γ.Σ.Π.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσδιορισμός του στιγμιαίου μοναδιαίου υδρογραφήματος σε μια λεκάνη απορροής είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην υδρολογική ανάλυση και το σχεδιασμό των διάφορων υδραυλικών έργων. Για τη σύνθεσή του απαιτούνται παρατηρημένα…

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ (TORRENTIAL-MIK) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία προγράμματος ανοικτού λογισμικού με την χρήση των γλωσσών προγραμματισμού JavaScript και Html, για την ολοκληρωμένη μελέτη και διευθέτηση των λεκανών απορροής (Torrential-MIK) με…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία προκειμένου να διερευνηθούν τα κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν το κοινό και να διαπιστωθεί η σημαντικότητα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ως κοινωνικό πρόβλημα, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα σε…

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ PESERA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μία συνολική εξέταση της εδαφικής διάβρωσης (t/ha/yr) στη λεκάνη απορροής της λίμνης Πλαστήρα εφαρμόζοντας το μοντέλο PESERA. Η εδαφική διάβρωση…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά προβλήματα, που αποτελούν πλέον σημαντική προτεραιότητα του ανθρώπου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι παράγοντες που…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δασογενετικοί πόροι έχουν αλλάξει ρόλο στο πλαίσιο της δασοπονίας, από την αρχή της οργανωμένης εκμετάλλευσης των δασών μέχρι σήμερα. Ακολουθώντας την πρόοδο της δασοπονίας, η δασική γενετική περνά…

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και η εφαρμογή αυτής στην…

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων 1500 πελατών τραπεζών που πήραν δάνεια, ανεξάρτητα από το αν αποπλήρωσαν ή όχι τα δάνεια αυτά. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των δέντρων απόφασης,…

Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μία συνισταμένη της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος είναι και η επαναχρησιμοποίηση υλικών που αποθέτονται στο περιβάλλον, ώστε σε σχέση με την μείωση των φυσικών πόρων, η χρήση αυτή να…

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Β.Δ. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων με σκοπό την καταγραφή και διαχείριση δεδομένων που αφορούν ευρωπαϊκά και τροπικά ξύλα με εμπορική σημασία, όπως επίσης των χρήσεων αυτών. To…

Η ΓΕΩΧΩΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος προϋποθέτει σωστή πληροφόρηση. Η πληροφόρηση για να είναι σωστή θα πρέπει να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες εύκολα προσβάσιμες που να αντιστοιχούν σε…

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σύγχρονη θεωρία της ολοκληρωμένης αειφορικής ανάπτυξης όπως αυτή πολυδιάστατα καθορίζεται από την αλληλοσυσχέτιση, αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των μοναδικών φυσικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ορεινών…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή του αγροτο-περιβαλλοντικού κανονισμού ΕΕ 2078/90, ο οποίος εδραιώθηκε στην Ελλάδα το 1994. Ειδικότερα, διερευνά τη σχέση του κανονισμού με τις στρατηγικές επιβίωσης των…

ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ ΚΑΙ ΠΓΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ; ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μία συζήτηση για την συνεισφορά των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), τα οποία διακρίνονται από έναν δεσμό - μεγαλύτερο ή…

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην έρευνα αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου αυτοδιαχείρισης, διερευνάται η άποψη των κατοίκων της Σκιάθου για τη μελλοντική τάση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησί. Σύμφωνα μ’…

ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ DPSR ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την χάραξη πολιτικής (τομεακή, χωρική), καθώς και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρόκειται για αναγκαιότητα σε όλους τους τομείς δεδομένου…

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών σε Εθνικά Πάρκα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη συνέχιση του βιώσιμου τουρισμού. Η εξαγωγή συμπερασμάτων για…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διαθέτει τόσο την οικολογική αναφορά όσο και, επίσης, ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αναφορές. Η οικολογική εκπαίδευση οφείλει να συνδέει διεπιστημονικά τις προσεγγίσεις του περιβάλλοντος με την…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανόηση της σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών πεδίων. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επισημαίνεται η συμβολή της περιβαλλοντικής ψυχολογίας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ISO 14001

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σύγχρονη εποχή, η συμβατική λειτουργία των επιχειρήσεων αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό για ένα μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως είναι η υποβάθμιση των υδατικών πόρων, του εδάφους και του αέρα.…

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο φυσικό περιβάλλον αποτέλεσαν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης ήδη από τη δεκαετία του ’50. Κατά τη διάρκεια όμως των τελευταίων δεκαετιών μια μεγάλη σειρά…

Η ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ MALIGRAD ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο αποτελεί μία σύντομη παρουσίαση της Ελληνοαλβανικής Αρχαιολογικής Αποστολής στη νησίδα Maligrad της Μεγάλης Πρέσπας (Greek -Albanian Archaeological Project at Maligradb/Prespa- GRAAPM), η οποία αναπτύσσεται από το…

ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρακάτω άρθρο εξετάζεται η γιγάντωση της παγκόσμιας πείνας, ως απόρροια της υποτιθέμενης επίλυσης ενός περιβαλλοντικού προβλήματος, αυτό του φαινομένου του θερμοκηπίου, μέσω της επένδυσης στην τεχνολογία των βιοκαυσίμων.…

ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο. ΕΛΥΤΗ ΣΤΗΝ Α-ΣΚΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο μας επιδιώκουμε να δείξουμε με όρους φιλοσοφικούς- ανθρωπολογικούς την αντιστοίχιση της φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού στην ποιητική της εκδοχή. Το εγχείρημά μας εστιάζει στον…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαδικασία προώθησης πράσινων επιλογών στην οικονομία δύναται να επιδράσει ποικιλοτρόπως τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τις εσωτερικές αγορές εργασίας. Η κλιματική αλλαγή και οι πολιτικές περιορισμού της είναι πιθανό…

Ο ARNE NAESS, Ο MURRAY BOOKCHIN ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προϊούσα περιβαλλοντική καταστροφή, για την οποία το είδος μας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο, πέραν των κινδύνων που ενέχει για τον πλανήτη, καταδεικνύει και ένα αναντίρρητο γεγονός: εμείς οι άνθρωποι…

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εξέλιξη της θεωρίας του ‘οικολογικού εκσυγχρονισμού’ (O.E.) (ecological modernization) η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες θεωρίες της οικολογικής αναμόρφωσης των…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι δραματικές αλλαγές στις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ετών, λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, ευθύνονται για την αύξηση στο ρυθμό εμφάνισης των ακραίων καιρικών…

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται παρουσίαση ενός παραδείγματος κατηγορικής παλινδρόμησης με άριστη κλιμάκωση. Σκοπός είναι η πρόβλεψη της προθυμίας των κατοίκων μιας ορεινής περιοχής για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, παίρνοντας…

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αλματώδης εξέλιξη και η ευρύτερη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών δημιούργησαν νέα εργαλεία και δυνατότητες σε όλους τους τεχνικούς κλάδους καθώς και στην επιλογή της άριστης συγκριτικά λύσης. Ένα…

ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δασικά συστήματα συγκομιδής ξύλου για να μπορούν να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην πράξη, να είναι οικολογικά και κοινωνικά παραδεκτά και να εξυπηρετούν τους στόχους…

Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύονται τα είδη των μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται από την ΕΕ, με έμφαση στις περιοχές που εμφανίζουν σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σχετιζόμενη με το φαινόμενο…

Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ RACHEL CARSON ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λίγα βιβλία έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την ιστορία του ανθρώπου. Η Σιωπηλή Άνοιξη της Rachel Carson, που κυκλοφόρησε το 1962, είναι ένα από αυτά. Το έργο αυτό είναι…

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τη δεκαετία του ́50 μέχρι σήμερα ο τουρισμός διεθνώς και στην Ελλάδα ειδικότερα ακολουθεί μια συνεχή ανοδική πορεία που αναμένεται και μελλοντικά να συνεχιστεί έστω και με βραδύτερους…

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Σκιάθος, ένα από τα πιο όμορφα καταπράσινα νησιά της Ελλάδος, αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό, τόσο για Έλληνες όσο και για αλλοδαπούς τουρίστες. Ενθαρρυντικό γεγονός αποτελεί το ότι οι…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα δυναμικό, ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας, παγκόσμια. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας τα τελευταία έτη οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για αλιεύματα, στην καλύτερη κατανόηση της…

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση και η έρευνα όλων των παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά στη διείσδυση των νέων τεχνολογιών, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και…

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από ένα ιδιόμορφο γεωμορφολογικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει σημαντικά τις συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. Οι συνεταιρισμοί, ως επιχειρήσεις βασισμένες στα…

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ E-LEARNING ΓΙΑ ΤΗN ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ευρυζωνικά δίκτυα (broadband networks) προσφέρουν ποιοτική επικοινωνία και παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς διείσδυσης στη χώρα μας. Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας με την παραγωγή…

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και το πρόταγμα της αειφορίας σηματοδοτούν την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των αναπτυξιακών διαδικασιών στις εν λόγω περιοχές. Στο παρόν κείμενο εξετάζονται δύο σημαντικές και αλληλοσυνδεόμενες…

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής και στις επιπτώσεις της στο περιβάλλον σε μια Λιγότερο Ευνοημένη Περιοχή (ΛΕΠ), η οποία…

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, καθιστά απαραίτητη την υλοποίηση επενδύσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που πραγματοποιείται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιείται μέσω των σχεδίων βελτίωσης. Σκοπός της…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή, εκτός από αναγκαίες εννοιολογικές προσεγγίσεις, εξετάζεται η στενή σχέση μεταξύ πολιτισμού και αειφορικής ανάπτυξης και μάλιστα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Και στα δύο συνειπεισέρχονται ποιοτικές…

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό δίνεται σε ένα γενικό πλαίσιο ο ορισμός του θρησκευτικού ή προσκυνηματικού τουρισμού και μελετάται η συμβολή του ως οικονομική δραστηριότητα στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη…

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΣΚΟΥΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προβλέπει τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ως βασικό άξονα ανάπτυξής τους. Στην εργασία αυτή ερευνάται ο βαθμός στον…

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Οδηγία 75/268 «περί ορεινής και ημιορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές» αναφέρεται στην ενίσχυση της γεωργίας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (ΟΜΠ), οι παραγωγοί των…

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες, διεύρυνε τη στήριξή της προς τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της. Η χωρική και ολοκληρωμένη διάσταση της ανάπτυξης που υιοθετήθηκε,…

ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΊΛΗΨΗ Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατηγοριοποίηση της έρευνας, των προτεραιοτήτων πολιτικής και των αξόνων ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε ένα θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης, αυτό της αειφορικής…

ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ‘ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μετά από μια 35ετή πορεία, το μέτρο της ενίσχυσης των ΛΕΠ βρίσκεται σήμερα σε μια διαδικασία αναθεώρησης των στόχων και της φιλοσοφίας του. Η παρούσα εργασία εξετάζει την εξέλιξη…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H Περιβαλλοντική Επικοινωνία είναι μια στρατηγικά σχεδιασμένη χρήση της διαδικασίας της επικοινωνίας και των προϊόντων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη της σχεδίασης πολιτικής, της συμμετοχής…

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις προστατευόμενες περιοχές, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας περιελήφθησαν οι εθνικοί δρυμοί, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα μνημεία της φύσης. Σ’ αυτές επίσης συγκαταλέχθηκαν τα…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πορεία εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών ο ανθρωπογενής χώρος μορφοποιήθηκε και μετασχηματίστηκε σταδιακά από μικρούς οικισμούς αρχικά σε μεγαλύτερους αργότερα και αυτό οδήγησε στον σχηματισμό των σημερινών μεγαλουπόλεων. Οι…

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται εν συντομία το φάσμα των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει η επιστήμη της Φυσικής Περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η Αέρια Ρύπανση και συγκεκριμένα…

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή στην απαρχή και εξέλιξη της επιστήμης της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και στη συνέχεια παρατίθενται λεπτομερώς όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον…

ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δασοκομία ή εφαρμοσμένη Δασοκομική είναι ο κλάδος της δασολογικής επιστήμης ο οποίος ασχολείται με τη διαμόρφωση μιας κατάλληλης και σκόπιμης δομής των δασοσυστάδων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται πάντοτε πληρέστερα…

ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή ασχολείται με τις παρουσιάσεις ως μέσο διδασκαλίας του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η…

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα φυσικά οικοσυστήματα, σήμερα περισσότερο από ποτέ βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινής γνώμης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αλλά και διεθνώς έχει αναγνωριστεί πως τα φυσικά οικοσυστήματα…

H ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παγκόσμια, παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση ψαριών, ως φυσικό επακόλουθο της πληθυσμιακής αύξησης και της προτίμησης των καταναλωτών για υγιεινές τροφές με υψηλή βιολογική αξία. Οι διατροφικές ανάγκες για αλιεύματα…

ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΔΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέρος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των ιχθύων που ζουν στα γλυκά νερά. Τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται μείωση των φυσικών πληθυσμών ιχθύων στα…

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα φυτά που αποτελούν τη χλωρίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων είναι ποώδη ή ξυλώδη. Σημαντικότερα από τα ποώδη είναι αυτά που ανήκουν στις οικογένειες των αγρωστωδών και των ψυχανθών καθώς…

ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ TAXA ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου αποτελεί μια περιοχή με υψηλή βιοποικιλότητα, χαρακτηρισμένη ως ιδιαίτερα σημαντική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερο χλωριδικό και φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον, καθώς…

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου της στατιστικής. Η Βιομετρία ασχολείται με εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις βιολογικών δεδομένων, ενώ η Δασική Βιομετρία εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο σε…

ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση της χώρας μας υφίστανται τις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες καταστροφές εξ’αιτίας των δασικών πυρκαγιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δασικές πυρκαγιές (αριθμός και καιγόμενη έκταση) που συνέβησαν στην…

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κτηματολόγιο απασχόλησε όλα τα κράτη του κόσμου σαν θεσμός οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν νοείται οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, κατανομή των μορφών χρήσεων της γης,…

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μαζική καταστροφή των δασών της Ευρώπης μεταξύ του 1600-1800 ήταν η βασική αιτία περισυλλογής και σταδιακής ανάπτυξης της σύγχρονης Δασοπονικής Επιστήμης ή Δασολογίας. Για την εύστοχη αξιοποίηση των…

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΕΟΚ από τις αρχές της δεκαετίας του ΄60 ανέπτυξε μια σειρά ενεργειών και δράσεων ενταγμένων στο πλαίσιο της ΚΑΠ για τη δασοπονία. Ειδικότερα, μετά το 1986 και παρά…

ΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα λιβάδια συνιστούν ένα συνεχώς ανανεώσιμο φυσικό πόρο, που ανήκει κατά χρήση στο τοπικό κοινωνικό σύνολο και απαιτεί διαχείριση που να διασφαλίζει την αειφορική του κάρπωση, τη βιώσιμη ανάπτυξή…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σημερινή πραγματικότητα επιβεβαιώνει διεθνώς ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό στοιχείο στην πρόληψη και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίσει ο πλανήτης μας. Επομένως, καθήκον και επιτακτική ανάγκη…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή διερευνά τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών ροών στις περιοχές προορισμού. Ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο και ραγδαία αναπτυσσόμενο, τα τελευταία χρόνια, φαινόμενο, με…

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή διερευνά την έννοια της «ανάπτυξης», η οποία λανθασμένα ταυτίζεται με την έννοια της «οικονομικής μεγέθυνσης», καθώς η πρώτη είναι ευρύτερη της δεύτερης, ενσωματώνοντας και ποιοτικές πτυχές…

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική επικοινωνία και κατ’ επέκταση η περιβαλλοντική δημοσιογραφία γεννήθηκαν μέσα από την ανάγκη κάλυψης του κενού που δημιουργήθηκε για τις ειδήσεις που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και…

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον επηρεάζονται από την οικονομική δράση των ανθρώπων. Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά τη σχέση Ανθρώπου-Γης είναι τρεις: της οικονομικής ανάπτυξης, της βαθειάς…

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας εστιάζεται στο ότι η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και η ενίσχυση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών μέσα από καινοτόμες…

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη χώρα μας η μελισσοκομία αποτελεί για τους νέους μια διέξοδο να παραμείνουν στη περιφέρεια και να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Αποτελεί μια τέχνη που περνά από γενιά σε…

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών των χρηστών της βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ανάδειξη του βαθμού ικανοποίησης των…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην σημερινή εποχή η ανάγκη διαχείρισης του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση και η πρόληψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι άμεση. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο παραπάνω στόχος, πρωταρχικό ρόλο έχουν κυρίως…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου είναι συνεχείς και επηρεάζουν άμεσα όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από μεγάλο αριθμό χρηστών.…

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η παγκοσμιοποίηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθιστά επιτακτικά αναγκαία την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμετάλλευση του ποταμού Άρδα με το έργο της εκτροπής για αρδευτική χρήση αύξησε σημαντικά το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, δίνοντας σημαντικά οφέλη στην αγροτική οικονομία, σε συνδυασμό με…

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) αντιπροσωπεύουν ελκυστικούς προορισμούς για επισκέπτες που αναζητούν επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. Για την αειφόρο διαχείριση των ΠΠ (δηλαδή…

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Έβρου σε θέματα που αφορούν την αειφορική διαχείριση των…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας και πολλά άλλα, στην εποχή μας έχουν λάβει οικουμενικές διαστάσεις και απειλούν τόσο την ποιότητα ζωής…

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή τεχνικών έργων, όπως τα αρδευτικά φράγματα, έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων. Ωστόσο, τα φράγματα, ως εκτεταμένα…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «ΠΛΗΡΩΝΩ-ΟΣΟ- ΠΕΤΑΩ»: ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υιοθέτηση συστημάτων Πληρώνω – όσο – Πετάω (Π.Ο.Π.) στη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοένα και πιο διαδεδομένη. Καθώς όμως τα διάφορα συστήματα Π.Ο.Π. διαφέρουν σημαντικά μεταξύ…

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να μελετήσει τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου ως προς την ευαισθητοποίηση τους για τα άγρια ζώα και την επαφή του…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβάλλον, ζωτικός χώρος ανάπτυξης του ανθρώπου, διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση και την ικανοποίηση των αναγκών του. Ωστόσο, οι δυσάρεστες συνέπειες της κατασπατάλησης των πόρων και…

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιγραφή και η ανάλυση του πλαισίου διαχείρισης της χρήσης της αιολικής ενέργειας και της λειτουργίας των ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων στον ελληνικό χώρο αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσης έρευνας.…

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες, απαιτεί πλέον την άμεση ενεργοποίηση κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη για την αντιμετώπισή της. Η ζητούμενη ενεργοποίηση δύναται…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ RALPH WALDO EMERSON

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια στενή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τη Φύση. Κατά τους Beck και Cable (1998) «Είμαστε μέλη μιας κοινότητας η οποία περιλαμβάνει όλο το περιβάλλον». Η…

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ JANE GOODALL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθώς ο κόσμος εξελίσσεται κάποιοι άνθρωποι παραμένουν αδρανείς στην αλλαγή και κάποιοι άλλοι τη φέρνουν ταχύτερα. Στους δεύτερους ανήκει η Jane Goodall. Πρωτοπόρος στον τομέα της πρωτευοντολογίας, η καινοτόμος…

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξία και σημασία του περιβάλλοντος είναι αποδεδειγμένη σε σημείο να εξαρτάται η επιβίωση του. Σε όλα τα επίπεδα ο άνθρωπος συμβιώνει και συμπορεύεται με το περιβάλλον που ζει…

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ALDO LEOPOLD

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα θέμα που παρουσιάζεται με συνέπεια στις έρευνες αποτελεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκα αλληλεξαρτώμενοι με το βιολογικό και φυσικό τους περιβάλλον. Είναι σαφές ότι μια διαταραχή…

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιοποικιλότητα είναι ένας όρος που καθιερώθηκε ευρέως στην επιστημονική κοινότητα την δεκαετία του 1980. Η σημασία της ως έννοια είναι εξαιρετικά μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός…

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική πληροφορία και η ερμηνεία της φύσης αποτελούν συστατικά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν…

JEAN JACQUES ROUSSEAU: ΦΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα προσέγγιση γίνεται προσπάθεια να παρατεθούν προτάσεις και απόψεις ώστε να αναδυθούν ανάλογοι συσχετισμοί σχετικά με ορισμένα σημεία σύγκλισης μεταξύ της κοινωνικής - πολιτικής και παιδαγωγικής διάστασης των…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού περίτροπων χρόνων με βάση κριτήρια οικονομικής απόδοσης για τα δάση μαύρης πεύκης του Βόρειου Γράμμου, εφαρμόζοντας τον τύπο υπολογισμού της δασικής…

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι πρωτοφανείς περιβαλλοντικές αλλαγές που συμβαίνουν στην τρέχουσα εποχή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης στο σύνολό του. Εφόσον λοιπόν οι αλλαγές αυτές δεν περιορίζονται…

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πληροφόρηση και η ενημέρωση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της γεωργίας στον 21ο αιώνα. Απουσία πληροφόρησης και έλλειψη γεωργικής τεχνογνωσίας από την μεριά…