Καλωσόρισμα

Καλώς ήλθατε στα “Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων”, της σειράς βιβλίων που εκδίδεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η σειρά βιβλίων ξεκίνησε το 2009 με την έκδοση του πρώτου τόμου με τίτλο «Εισαγωγή στη Δασολογική και Περιβαλλοντική Επιστήμη». Ο τόμος αυτός περιελάμβανε τα κείμενα των 18 εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν σε επιστημονική διημερίδα, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα το Νοέμβριο του 2008.

Η σειρά καλύπτει ευρύ φάσμα θεματολογίας. Οι τόμοι της σειράς μπορεί να είναι είτε μονογραφίες είτε συλλογικά έργα που προέρχονται από εργασίες που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια ή από προσκλήσεις σε εξειδικευμένους επιστήμονες. Ο κάθε τόμος της σειράς πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατό (100) σελίδες. Οι εργασίες κάθε τόμου κρίνονται από κριτές που επιλέγει ο επιμελητής (-ές) του τόμου. Η σειρά απευθύνεται σε επαγγελματίες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο.

Είναι δυνατή η πλοήγηση στα περιεχόμενα κάθε τόμου, όπως επίσης και η αναζήτηση οποιασδήποτε εργασίας με κάποια λέξη κλειδί, το επώνυμο του συγγραφέα ή μέρος του τίτλου ή της περίληψης της εργασίας.