ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός ότι η αύξηση του πληθυσμού, ως περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό αναλυτές και μελετητές, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες. Ο υπερπληθυσμός θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό αίτιο…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ «ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αυξανόμενη πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προέρχεται από την εμπλοκή πολλαπλών παραγόντων, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.ά. σε αυτά, καθιστά την προσέγγιση του περιβάλλοντος περισσότερο απαιτητική εννοιολογικά.Η αποτελεσματική αντιμετώπισή…

Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εξέλιξη της θεωρίας του ‘οικολογικού εκσυγχρονισμού’ (O.E.) (ecological modernization) η οποία έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες θεωρίες της οικολογικής αναμόρφωσης των…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή διερευνά τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών ροών στις περιοχές προορισμού. Ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο και ραγδαία αναπτυσσόμενο, τα τελευταία χρόνια, φαινόμενο, με…