Περιεχόμενα 2ου Τόμου- Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
2ος Τόμος: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επιμέλεια: Γαρύφαλλος Δ. Αραμπατζής

Περιοδική έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
Επιμελητές: Γαρύφαλλος Δ. Αραμπατζής
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 2
Copyright © 2010
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-89345-8-0
Ημερομηνία Έκδοσης: Απρίλιος 2010


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας αποτελεί βασικό στοιχείο της ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων προχώρησε στην έκδοση του 2ου Τόμου της περιοδικής έκδοσης Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τίτλο «Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών».
Στόχος της παρούσας έκδοσης είναι η παρουσίαση των πλέον πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών από Έλληνες ερευνητές δίνοντας έμφαση σε νέες προσεγγίσεις και εφαρμογές.
Οι συνολικά 21 εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο καλύπτουν πολλές και σημαντικές πτυχές του ζητήματος της ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας.
Όλες οι εργασίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους κριτές, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη του υψηλού ποιοτικού επιπέδου του τόμου αυτού, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.
Επίσης ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν τα κείμενα τους και συνεργάστηκαν με κατανόηση και καλή διάθεση.


Ορεστιάδα, Απρίλιος 2010
Γαρύφαλλος Αραμπατζής


Περιεχόμενα Τόμου (21 Κεφάλαια)

Παύλος Καρανικόλας
ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ‘ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’ (σελ.1-19)
Στέφανος Νάστης, Ευάγγελος Παπαναγιώτου
ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (σελ.20-32)
Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης, Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Στέφανος Νάστης
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (σελ.33-54)
Αθανάσιος Καμπάς, Άννα Βασιλάκη, Χρήστος Παπαδάς
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ (σελ.55-64)
Αθανάσιος Ράγκος, Αλέξανδρος Θεοδωρίδης
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΣΚΟΥΡΙΔΑΣ (σελ.65-75)
Σεραφείμ Πολύζος
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (σελ.76-92)
Ανδρομάχη Χ. Πατσιαβούρα, Παναγιώτης Ε. Καλδής
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (σελ.93-108)
Σταμάτης Αγγελόπουλος, Κων/νος Σούτσας, Αλεξάνδρα Παυλούδη
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ.109-118)
Θανάσης Κίζος, Χρήστος Βακουφάρης, Θεόδωρος Ιωσηφίδης
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (σελ.119-129)
Αλέξανδρος Κουτσούρης
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (σελ.130-147)
Zαχαρούλα Ανδρεοπούλου
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ E-LEARNING ΓΙΑ ΤΗN ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (σελ.148-158)