Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για τον 13ο τόμο

Ο 13ος τόμος έχει τίτλο «Κλιματική Αλλαγή στην Ανθρωπόκαινο Εποχή» και πραγματεύεται τις προκλήσεις που απορρέουν από το παγκόσμιο πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Δεκτές, εκτός από κλιματικές μελέτες, θα γίνονται επίσης και εργασίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της ενέργειας και της δημόσιας υγείας.


 Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών έχει οριστεί η 31/5/2021.