Περιεχόμενα 3ου Τόμου-Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
3ος Τόμος: Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος

Επιμέλεια: Στυλιανός Α. Ταμπάκης & Ευάγγελος Ι. Μανωλάς

Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος
Επιμελητές: Στυλιανός Α. Ταμπάκης & Ευάγγελος Ι. Μανωλάς
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 3
Copyright © 2011
Εκτύπωση: Χρυσή Εμμανουηλίδου, Μεθόριος Γραφικές Τέχνες Α.Ε., Τέρμα Ιπποκράτους, 68200 Ορεστιάδα
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-00-9
Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2011


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος» αποτελεί τον 3ο τόμο της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που εκδίδεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να επισημάνει αλλά και να προτείνει αποτελεσματικές πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι 26 εργασίες του τόμου είτε αυτές είναι συνθετικές είτε ερευνητικές αναδεικνύουν τη σημασία που έχει η διεπιστημονική προσέγγιση των πολλών, πολύπλοκων και σημαντικών ζητημάτων ή προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε πολιτικούς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, επιστήμονες που ασχολούνται με ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εμπλέκονται σε διδακτικές και συγγραφικές ή ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές περιβαλλοντικών επιστημών αλλά και φοιτητές άλλων τμημάτων που πρέπει να ασχοληθούν, έστω περιστασιακά, με πρακτικές και στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος.
Όλες οι εργασίες που περιέχονται στο τόμο αυτό αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους κριτές, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους για τη στήριξη που μας πρόσφεραν με τα κείμενα τους αλλά και την υπευθυνότητα που έδειξαν σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας αυτής της έκδοσης.


Στυλιανός Α. Ταμπάκης
Ευάγγελος Ι. Μανωλάς
Ορεστιάδα, Δεκέμβριος 2011


Περιεχόμενα Τόμου (26 Κεφάλαια)

Κωνσταντίνα Σκαναβή, Μαρία Σακελλάρη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ (σελ.1-8)
Ιωσήφ Μποτετζάγιας
Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ (σελ.9-26)
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Ο ARNE NAESS, Ο MURRAY BOOKCHIN ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΗ (σελ.27-36)
Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (σελ.37-60)
Iωάννης E. Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Η. Σταμόπουλος
ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ο. ΕΛΥΤΗ ΣΤΗΝ Α-ΣΚΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (σελ.61-89)
Σταύρος Καραγεωργάκης
ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (σελ.90-100)
Petrika Lera, Σταύρος Οικονομίδης, Άρης Παπαγιάννης, Άκης Τσώνος
Η ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ MALIGRAD ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ (σελ.101-112)
Αναστασία Κ. Πασχαλίδου, Παύλος Α. Κασσωμένος
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (σελ.113-122)
Ιωάννης Ε. Νικολάου, Δόμνα Καρακοπούλου
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ISO 14001 (σελ.123-148)
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Μαρίνα Ντάλλα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (σελ.149-160)
Βασίλειος Ε. Πανταζής
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ (σελ.161-169)
Βερόνικα A. Ανδρεά, Στυλιανός A. Ταμπάκης, Γεώργιος E. Τσαντόπουλος
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (σελ.170-182)
Σοφία Καράμπελα, Ελένη Βαγιάννη, Ιωάννης Σπιλάνης
ΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ DPSR ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (σελ.183-201)