ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών σε Εθνικά Πάρκα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη συνέχιση του βιώσιμου τουρισμού. Η εξαγωγή συμπερασμάτων για τους παράγοντες που καθορίζουν το είδος και τον αριθμό των επισκεπτών στα Εθνικά Πάρκα μπορεί να λειτουργήσει ως μια βάση δεδομένων που θα παρέχει γνώσεις και σημαντικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των επισκεπτών. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη οργάνωση του Εθνικού Πάρκου, τη βελτίωση των παροχών και υποδομών του και στο γενικότερο τρόπο διοίκησης και στη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου. Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι παράγοντες εκείνοι που λειτουργούν ως κριτήριο επιλογής των επισκεπτών για τα Εθνικά Πάρκα. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο το τοπίο, το είδος ταξιδιού, το μέσο μεταφοράς, οι παροχές και οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, οι πηγές ενημέρωσης, οι προδιαγραφές ασφαλείας και οι υποδομές, λειτουργούν ως κριτήρια επιλογής στην απόφαση μιας επίσκεψης σε ένα Εθνικό Πάρκο.

Λέξεις κλειδιά: Eπισκέπτες, Εθνικά Πάρκα, κριτήρια επιλογής επίσκεψης, βιώσιμη ανάπτυξη

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 3

(6 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)