Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ε.Ε. εδώ και πλέον σαράντα χρόνια υιοθετώντας σειρά πολιτικών και εγκρίνοντας πάνω από 200 νομοθετικές πράξεις, έχει καταστήσει την προστασία του περιβάλλοντος σε μια από τις προτεραιότητες της.…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ Τα αλπικά οικοσυστήματα αρχίζουν εκεί όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν την αύξηση των δέντρων, και καλύπτονται κυρίως από θάμνους, ποώδη είδη και χέρσα εδάφη. Περίπου το 3% της επιφάνειας…

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην καταγραφή της χλωρίδας των σερπεντινικών ενδιαιτημάτων που απαντούν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Το Εθνικό Πάρκο ΔΛΣ εμφανίζει υψηλή βιοποικιλότητα τόσο…

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράζεται από τη σχέση της αφθονίας ειδών και έκτασης της χώρας, είναι μεταξύ των υψηλότερων της Ευρώπης και της Μεσογείου. Η μεγάλη ποικιλία…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι δασογενετικοί πόροι έχουν αλλάξει ρόλο στο πλαίσιο της δασοπονίας, από την αρχή της οργανωμένης εκμετάλλευσης των δασών μέχρι σήμερα. Ακολουθώντας την πρόοδο της δασοπονίας, η δασική γενετική περνά…

ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ TAXA ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου αποτελεί μια περιοχή με υψηλή βιοποικιλότητα, χαρακτηρισμένη ως ιδιαίτερα σημαντική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερο χλωριδικό και φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον, καθώς…

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιοποικιλότητα είναι ένας όρος που καθιερώθηκε ευρέως στην επιστημονική κοινότητα την δεκαετία του 1980. Η σημασία της ως έννοια είναι εξαιρετικά μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός…