ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Σε αυτή την εργασία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου της στατιστικής. Η Βιομετρία ασχολείται με εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις βιολογικών δεδομένων, ενώ η Δασική Βιομετρία εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο σε δεδομένα που αφορούν στο δάσος και στο φυσικό περιβάλλον.


Λέξεις – κλειδιά: Στατιστική, Βιομετρία, Δασική Βιομετρία.

Λήψη (clicks: 19)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(283 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)