ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Τα δάση της χώρας μας υφίστανται τις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες καταστροφές εξ’αιτίας των δασικών πυρκαγιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δασικές πυρκαγιές (αριθμός και καιγόμενη έκταση) που συνέβησαν στην Ελλάδα τον περασμένο αιώνα μέχρι και σήμερα καθώς και των αιτιών που τις προκάλεσαν. Αναλύοντας τα παραπάνω στοιχεία βλέπουμε ότι το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνία και τις αλλαγές που συμβαίνουν σ’ αυτή. Η εγκατάλειψη των ορεινών περιοχών από τους νέους και η αναδάσωση των εγκαταλελειμένων γεωργικών εκτάσεων αύξησε την ποσότητα της καύσιμης ύλης και κατ’ επέκταση την δυσκολία στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Η αύξηση του πληθυσμού στις περιαστικές περιοχές και η τάση του να κατοικήσει μέσα και γύρω από τα δάση αύξησαν επίσης τον κίνδυνο πυρκαγιάς στις περιοχές αυτές. Ο καλύτερος τρόπος για την προστασία του δάσους αποτελεί η αξιοποίησή του και η παροχή αγαθών και υπηρεσιών για τους πολίτες. Μόνο αν οι πολίτες κατανοήσουν την οικονομική και οικολογική ζημιά που υφίστανται από την καταστροφή του μπορούν να
μετατραπούν σε προστάτες του.


Λέξεις κλειδιά: Δασικές πυρκαγιές, Ελλάδα, αίτια έξαρσης του φαινομένου.

Λήψη (clicks: 14)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(25 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)