ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Το κτηματολόγιο απασχόλησε όλα τα κράτη του κόσμου σαν θεσμός οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν νοείται οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, κατανομή των μορφών χρήσεων της γης, διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων και χωρίς, τέλος, τον έλεγχο των περιπτώσεων καταπάτησης δημοσίων εκτάσεων. Το Δασικό κτηματολόγιο, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Κτηματολογίου, είναι απαραίτητο για να αυξηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων και να ελεγχθούν οι περιπτώσεις καταπάτησης δημοσίων εκτάσεων.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων από την κατάρτιση του Κτηματολογίου με τη συνδρομή Η/Υ όπως επιτάσσουν οι σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές και φυσικές συνθήκες της Ελληνικής πραγματικότητας.
Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην πρόσφατη νομοθεσία γύρω από το κτηματολόγιο και μια σύντομη παρουσίαση των μέχρι σήμερα κτηματογραφημένων περιοχών, του ελληνικού συστήματος εντοπισμού (hepos) και των ψηφιακών «ενεργών» τίτλων. Τελικά εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα και γίνονται οι απαραίτητες προτάσεις.


Λέξεις κλειδιά: Κτηματολόγιο, Δασικό κτηματολόγιο, κτηματολογικά γραφεία.

Λήψη (clicks: 279)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 1

(101 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)