ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην έρευνα αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου αυτοδιαχείρισης, διερευνάται η άποψη των κατοίκων της Σκιάθου για τη μελλοντική τάση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησί. Σύμφωνα μ’…

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Σκιάθος, ένα από τα πιο όμορφα καταπράσινα νησιά της Ελλάδος, αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό, τόσο για Έλληνες όσο και για αλλοδαπούς τουρίστες. Ενθαρρυντικό γεγονός αποτελεί το ότι οι…

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ E-LEARNING ΓΙΑ ΤΗN ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ευρυζωνικά δίκτυα (broadband networks) προσφέρουν ποιοτική επικοινωνία και παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς διείσδυσης στη χώρα μας. Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή μας με την παραγωγή…

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΑΣΚΟΥΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προβλέπει τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ως βασικό άξονα ανάπτυξής τους. Στην εργασία αυτή ερευνάται ο βαθμός στον…