Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κεντρικός άξονας της παρούσας εργασίας είναι η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των νέων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-25 ετών και κατοικούν στις περιοχές των δυτικών προαστίων της…

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η αποτύπωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εφήβων, αλλά και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η επιλογή των εφήβων βασίστηκε στο γεγονός ότι οι νέοι…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην σημερινή εποχή η ανάγκη διαχείρισης του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση και η πρόληψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι άμεση. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο παραπάνω στόχος, πρωταρχικό ρόλο έχουν κυρίως…

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξία και σημασία του περιβάλλοντος είναι αποδεδειγμένη σε σημείο να εξαρτάται η επιβίωση του. Σε όλα τα επίπεδα ο άνθρωπος συμβιώνει και συμπορεύεται με το περιβάλλον που ζει…