ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Στην σημερινή εποχή η ανάγκη διαχείρισης του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση και η πρόληψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι άμεση. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο παραπάνω στόχος, πρωταρχικό ρόλο έχουν κυρίως το σχολείο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το σχολείο μπορεί να μεταδώσει τις γνώσεις και να δημιουργήσει στάσεις στους αυριανούς πολίτες διαμέσου των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μπορούν να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς είναι η βασική πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης των σύγχρονων ανθρώπων. Ακόμη, μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η ηλικία, καθότι οι νεότεροι ηλικιακά μπορούν να υιοθετήσουν πιο εύκολα νέους – εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς. Εν κατακλείδι, το σχολείο και τα ΜΜΕ μπορούν να ενισχύσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω προγραμμάτων, που θα απευθύνονται -κυρίως στους νέους πολίτες- θα μπορούσαν να γίνουν η βάση της φιλοπεριβαλλοντικής κοινωνίας.


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντικές γνώσεις, μέσα μαζικής επικοινωνίας, περιβαλλοντικές στάσεις.

Λήψη (clicks: 13)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(60 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)