Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου είναι συνεχείς και επηρεάζουν άμεσα όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από μεγάλο αριθμό χρηστών. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πραγματοποιείται μέσα από την άτυπη και τυπική εκπαίδευση, που πλέον χρησιμοποιεί τα social media για να πετύχει τους σκοπούς της. Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όπως αυτή υλοποιείται μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Εστιάζει στα εκκλησιαστικά social media εφόσον έχει γίνει κατανοητό ότι η Θρησκευτική Αγωγή συμβάλει στην δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι η Εκκλησία αργά αλλά σταθερά χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προβάλλει το πολυδιάστατο ρόλο της, να επικοινωνήσει με τους πιστούς, να κηρύξει, να νουθετήσει, να προβάλλει τα δόγματα και το έργο της, να προβληματίσει και εν τέλει να ειρηνεύσει τον άνθρωπο στη σχέση του με το Θεό, τους άλλους ανθρώπους και τη φύση.


Λέξεις κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκκλησιαστικά social media

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(68 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)