ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις αποτελούν μονάδες έκφρασης των πολιτών απέναντι σε παγκόσμια προβλήματα όπως η φτώχεια, ο ρατσισμός, η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.α. Έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ο ρόλος τους είναι ανεξάρτητος από κάθε μορφή διοίκησης. Η δημιουργία των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, ήρθε ως επακόλουθο του περιβαλλοντικού κινήματος και η ανάμειξη τους στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων έχει ως στόχο τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η έντονη διεθνής δράση τους περιελάμβανε την ίδρυση προστατευόμενων περιοχών και την ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η συμβολή των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, υπήρξε πολύ σημαντική στην προστασία σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας, στην οργάνωση και τη διαχείριση του οικοτουρισμού, καθώς και στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων για τη λειτουργία τους.

Λέξεις κλειδιά: ΜΚΟ, ΜΚΠΟ, Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, συμμετοχή, συνεργασία, Εθνικά Πάρκα

Λήψη (clicks: 39)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(416 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)