Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ COLIN WARD ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη του πλαισίου, των αρχών και του περιεχομένου μιας παιδαγωγικής της πόλης, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση και στη χειραφέτηση των παιδιών που κατοικούν…

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις αποτελούν μονάδες έκφρασης των πολιτών απέναντι σε παγκόσμια προβλήματα όπως η φτώχεια, ο ρατσισμός, η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.α. Έχουν μη…