Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ COLIN WARD ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη του πλαισίου, των αρχών και του περιεχομένου μιας παιδαγωγικής της πόλης, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση και στη χειραφέτηση των παιδιών που κατοικούν στην πόλη, στην οικειοποίηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν και στη συμμετοχή τους στη διαμόρφωσή του. Με δεδομένο ότι ο πληθυσμός που διαμένει στις πόλεις αυξάνεται αλματωδώς και η πόλη αποτελεί το «φυσικό» περιβάλλον για όλο και περισσότερα παιδιά, η εστίαση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις ανάγκες των παιδιών της πόλης είναι κρίσιμη και αναγκαία.
Παράλληλα, είναι γενικώς αποδεκτό το γεγονός ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει χάσει τα ριζοσπαστικά και ακτιβιστικά της χαρακτηριστικά στα οποία βασίστηκε η γέννηση και η διαμόρφωσή της. Το κυρίαρχο μοντέλο εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει δεχθεί κριτική σε σχέση με την επικράτηση νοησιαρχικών στόχων, την αποθέωση της επιστημονικής γνώσης ως βασικού παράγοντα για την εμφύσηση της περιβαλλοντικής συνείδησης, το ρηχό περιβαλλοντισμό και τη μειωμένη συμμετοχή των παιδιών.
Μέσα από αυτή την εργασία αναδεικνύεται η δυνατότητα αξιοποίησης του έργου του Colin Ward, του αναρχικού θεωρητικού, ο οποίος έχει εντρυφήσει μεταξύ άλλων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στη σχέση του παιδιού με την πόλη, στη διαμόρφωση μιας ριζοσπαστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της πόλης. Το έργο του C. Ward δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό τον ελληνικό χώρο και παραμένει αναξιοποίητο στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής φιλοσοφίας και των παιδαγωγικών αρχών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Ο C. Ward φωτίζει τη σχέση του παιδιού με την πόλη και προτείνει μία ριζοσπαστική παιδαγωγική της πόλης με έμφαση στη συμμετοχή των παιδιών και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα. Το κεφάλαιο διερευνά την αξιοποίηση του έργου του C. Ward στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της πόλης που φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει αυτόνομους και ελεύθερους μελλοντικούς πολίτες, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη φροντίδα και στη διαμόρφωση της πόλης τους.

Λέξεις κλειδιά: Colin Ward, παιδαγωγική της πόλης, οικειοποίηση της πόλης,
ενδυνάμωση, συμμετοχή

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(13 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)