Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ COLIN WARD ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η ανάδειξη του πλαισίου, των αρχών και του περιεχομένου μιας παιδαγωγικής της πόλης, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση και στη χειραφέτηση των παιδιών που κατοικούν…

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για τα περιβαλλοντικά ζητήματα αυξάνεται έντονα τα τελευταία χρόνια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταφέρει να κερδίσουν σημαντικό χώρο και χρόνο στη ζωή των χρηστών…

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα οξύτατο πρόβλημα, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά. Για το λόγο αυτό, πολλά κράτη έχουν αναγνωρίσει…

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H συχνότητα εμφάνισης φυσικών καταστροφών όπως π.χ. έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασία κ.ά. αυξάνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οι επιδράσεις των φυσικών καταστροφών επιδεινώνονται από την αλλοίωση του φυσικού…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη Ελλάδα είναι γεγονός ότι δεν παρατηρούνται ουσιαστικές αλλαγές στο σχολικό αύλειο χώρο, παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή πιο σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Εντούτοις εφαρμόζεται το παλιό παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο,…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι ως έννοια περισσότερο προσδιορισμένη απ’ ότι η έννοια της Ερμηνεία Περιβάλλοντος, εντούτοις, και οι δυο έννοιες αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες στον καθορισμό των διαστάσεων,…

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανταποκρινόμενοι στην έγερση ενός ολοένα και μεγαλύτερου ενδιαφέροντος γύρω από ζητήματα που άπτονται του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι συγγραφείς παρουσιάζουν το εννοιολογικό πλαίσιο που διέπει ένα καινοτόμο πεδίο διεθνώς στο…

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΓΚΡΙΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σύνθεση και ο σχολιασμός έγκριτης πληροφόρησης είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για σκοπούς επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών, αλλά και για σκοπούς δια βίου μάθησης. Απαραίτητη…

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που εφαρμόζεται σήμερα στο σχολείο επιδιώκει μεταξύ άλλων και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Αυτή προϋποθέτει, ωστόσο, την καλλιέργεια αξιών, η οποία με τη σειρά της…

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί την τεχνική του ηθικού διλήμματος για να εξετάσει τον τρόπο μεταβολής των αξιών απέναντι σε ζώα που συμμετέχουν σε πειραματικές διαδικασίες. Η έρευνα διεξήχθη στο…

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας έρευνας υπήρξε η αποτύπωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εφήβων, αλλά και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η επιλογή των εφήβων βασίστηκε στο γεγονός ότι οι νέοι…

MME ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: H ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας (ΜΜΕ) αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πηγές ενημέρωσης του κοινού γύρω από τα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης (ΑΑ). Ως μορφή άτυπης εκπαίδευσης έχουν…

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή καταγράφει τη γνώμη και τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου της Αθάλασσας, κοντά στην πόλη της Λευκωσίας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο. Εξ’…

Η ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ O.F. BOLLNOW. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μας ανατρέχουμε σε ένα ύστερο κείμενο O.F. Bollnow που αναφέρεται στην πόλη, το πράσινο και τον άνθρωπο. Πρόκειται για μια φιλοσοφική- ανθρωπολογική προσέγγιση του θέματος του…

«ΝΕΑ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DEEP WATER HORIZON ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BP

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εμβαθύνει στο ρόλο της «νέας» δημοσιογραφίας στην επικοινωνιακή διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων. Αξιοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης τη δεύτερη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στην ιστορία των…

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα, τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον αναπτυγμένο κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά και οικολογικά προβλήματα. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να οριστεί το φαινόμενο των…

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ «ΤΟΠΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανθρώπινη ζωή πρωταρχικά συνίσταται σε μια αδιάσπαστη σχέση με τον χώρο. Ο χώρος δεν υπάρχει απλώς ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Το ερώτημα για τον χώρο είναι, επομένως, ερώτημα…

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Μ.Κ.Ο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζει μορφές και διαστάσεις της ηλεκτρονικής συνηγορίας, οι οποίες εντοπίζονται στη διαδικτυακή επικοινωνιακή δράση που σχεδίασε και υλοποίησε μια ελληνική περιβαλλοντική ΜΚΟ. Πρόκειται για μια…

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νοηματοδότηση και δρομολόγηση της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη συνεννόηση και συνεργασία προσώπων και φορέων που συγκροτούν την κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο η…

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία με τη σχετική παρουσίαση βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιχειρεί να αποκαλύψει τον τρόπο που η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα μπορούσε να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση μέσω της δημιουργικότητας. Η μάθηση…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή επιχειρείται η σύνδεση της έννοιας της «Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης», όπως τεκμηριώνεται και αναλύεται από τον καθηγητή Δ. Ρόκο από το 1992 ως σήμερα, στο πλαίσιο κυρίως του…