Περιεχόμενα 6ου Τόμου-Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
6ος Τόμος: Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον

Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ.Παπαγεωργίου, Απόστολος Π. Κυριαζόπουλος & Γεώργιος Κοράκης

Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Βιοποικιλότητα και Φυσικό Περιβάλλον
Επιμελητές: Αριστοτέλης Χ.Παπαγεωργίου, Απόστολος Π. Κυριαζόπουλος & Γεώργιος Κοράκης
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 6
Copyright © 2014
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-08-5
Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2014


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

H έκδοση αυτή με τίτλο «Βιοποικιλóτητα και Φυσικó Περιβάλλον» αποτελεί τον 6ο τóμο της σειράς «Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πóρων» απó το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πóρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
H βιολογική ποικιλóτητα ή βιοποικιλóτητα, ως έννοια και επιστημονικó αντικείμενο, περιέχει μια πολυπλοκóτητα που προσεγγίζεται μóνο με διεπιστημονικó τρóπο. Πέρα απó την προφανή βιολογική της διάσταση, óπως ορίζεται απó τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία της Βιολογικής Ποικιλóτητας του 1992 (CBD), η βιοποικιλóτητα έχει τις τελευταίες δεκαετίες επεκταθεί οριζóντια σε óλα τα πολιτικά και επιστημονικά πεδία, απó τα τεχνικά έργα και τη χωροταξία μέχρι την κοινωνική επιστήμη και την εκπαίδευση. Στóχος της έκδοσης αυτής είναι η παρουσίαση μιας σειράς διαφορετικών προσεγγίσεων της βιοποικιλóτητας στο φυσικó περιβάλλον, κυρίως σε επίπεδο εφαρμογών και διαχείρισης.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά του συγγραφείς των εργασιών του τεύχους αυτού, τους ανεξάρτητους κριτές και óλους τους συντελεστές του τμήματος για την υποστήριξη της έκδοσης αυτής. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους αναπληρωτές καθηγητές Στυλιανó Ταμπάκη και Ευάγγελο Μανωλά για τη συνεχή τους βοήθεια στη διαμóρφωση του τεύχους και στην επίτευξη της έκδοσής του.

Αριστοτέλης X. Παπαγεωργίου
Απóστολος Π. Κυριαζóπουλος 
Γεώργιος Κοράκης 
Ορεστιάδα, Δεκέμβριος 2014


Περιεχόμενα Τόμου (15 Κεφάλαια)

Μαλαματένια Σελήσιου, Αικατερίνη Καλτσούδα, Γεώργιος Κοράκης
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ (σελ.1-32)
Πηνελόπη Παπαπορφυρίου, Απόστολος Π. Κυριαζόπουλος, Ελένη Μ.Αβραάμ, Δημήτριος Χουβαρδάς
ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (σελ.33-52)
Γεώργιος Βαρσάμης, Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Ιωάννης Τάκος, Θεοδώρα Μέρου
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ:ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (σελ.53-74)
Γεώργιος Κοράκης, Ελευθέριος Καψάλης, Ρήγας Τσιακίρης, Καλλιόπη Στάρα, John M. Halley, Χαρητάκης Παπαϊωαννου, Βασιλική Κατή
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΙΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (σελ.75-92)
Κυριακή Παπαλαζάρου, Κωνσταντίνα Μπαλάσκα, Γεώργιος Κοράκης, Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης, Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ ERIOLOBUS TRILOBATUS ΣΤΟ Ν.ΕΒΡΟΥ (σελ.93-98)
Δημήτρης Γ. Κατσινίκας, Παναγιώτης Γ. Στεφάνου, Θεόδωρος Γ. Μανουσίδης, Απόστολος Π. Κυριαζόπουλος, Ζωή Μ. Παρiση, Ελένη Μ. Αβραάμ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ TRIFOLIUM SUBTERRANEUM ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (σελ.99-112)
Γεώργιος Ευθυμίου, Ηλίας Κοτούμπας, Βασίλειος Δέτσης
Η ΛΥΓΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ FRAΧINUS ANGUSTIFOLIA VΑΗL. ΣΤΟ ΒΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΞΟΥ ΛΕΣΙΝΙΟΥ (σελ.113-125)
Απόστολος Μανώλης, Σεραφείμ Χατζησκάκης, Αμαρυλλίς Βιδάλη, Ελένη Μυρωνίδου, Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ (σελ.127-134)