Περιεχόμενα 8ου Τόμου-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
8ος Τόμος: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Επιμέλεια: Ευάγγελος Ι. Μανωλάς & Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος

Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Επιμελητές: Ευάγγελος Ι. Μανωλάς & Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 8
Copyright © 2016
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-12-2
Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2016


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία» αποτελεί τον 8ο τόμο της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που εκδίδεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Το μέλλον του ανθρώπου σε τοπικό, εθνικό και πλανητικό επίπεδο εξαρτάται από μορφωμένους πολίτες που μπορούν να κατανοήσουν την πολύπλοκη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής σταθερότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ατομικής ευημερίας. Οι σημερινοί φοιτητές και αυριανοί ηγέτες θα αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία αυξάνει την ευαισθητοποίηση των νέων για αυτές τις προκλήσεις και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους κριτές που αξιολόγησαν τις εργασίες του τόμου. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγραφείς για τα κείμενα τους αλλά και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της έκδοσης.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς
Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος
Ορεστιάδα, Οκτώβριος 2016


Περιεχόμενα Τόμου (21 Κεφάλαια)

Αγγελική Γεροντέλη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (σελ.1-19)
Μαρία Γεωργουσίδου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (σελ.20-30)
Ιωάννα Γκίνη, Κώστας Γαβριλάκης, Ευγενία Φλογαΐτη
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (σελ.31-51)
Μαρία Δασκολιά, Καλλιόπη-Στυλιανή Κοντιζά
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Μ.Κ.Ο. (σελ.52-67)
Μαρία Δεβεράκη, Βασίλειος Ε. Πανταζής
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ «ΤΟΠΟ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σελ.68-88)
Αναστασία Ηλιάδη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ (σελ.89-98)
Σοφία Θεοδοσιάδου, Ιωάννα Κωσταρέλλα
«ΝΕΑ» ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DEEP WATER HORIZON ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BP (σελ.99-112)
Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος Η. Σταμόπουλος
Η ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ O.F. BOLLNOW. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ (σελ.113-129)
Παρασκευή Καρανικόλα, Στυλιανός Ταμπάκης, Φίλιππος Φλώρου, Χρήστος Μενοίκου
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (σελ.130-141)
Χρυσάνθη Κάτζη-Beltrán, Σωτήρης Θεοχαρίδης, Ήβη Λάμπρου
MME ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: H ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (σελ.142-155)
Πέτρος Κυριακόπουλος, Καλλιόπη Μαρίνη, Κωνσταντίνα Σκαναβή
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (σελ.156-164)