ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία με τη σχετική παρουσίαση βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιχειρεί να αποκαλύψει τον τρόπο που η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα μπορούσε να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση μέσω της δημιουργικότητας. Η μάθηση είναι μία ολιστική εμπειρία και ως εκ τούτου το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, οι εξωσχολικές συνεργασίες πρέπει να είναι σχεδιασμένες για την προώθηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης των μαθητών. Ιδιαίτερα μάλιστα τη σημερινή εποχή, που το περιβάλλον απειλείται, ενδιαφέρουσες και καινοτόμες ιδέες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα , των οποίων οι λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσα από αλλαγές τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Κατά την ενασχόληση των μαθητών με τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν πρέπει να είναι σημείο αναφοράς μόνο το θέμα των ποσοτικών αλλαγών (μείωση ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση της ποσότητας των πόρων, χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας), αλλά ακόμη περισσότερο οι ποιοτικές αλλαγές. Για το λόγο αυτό υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ευαισθητοποίησης των μαθητών. Έτσι, οι δημιουργικές κατασκευές με υλικά απορρίμματα , χρησιμοποιώντας τα με την ίδια μορφή, χωρίς την ανάγκη αλλαγής σε χώρους, όπως τα εργοστάσια ανακύκλωσης μπορεί να θεωρηθούν σημαντικές για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργικότητα, ευαισθητοποίηση, κατασκευές, περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντική συνείδηση

Λήψη (clicks: 12)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 8

(74 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)