Περιεχόμενα 5ου Τόμου-Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
5ος Τόμος: Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον

Επιμέλεια: Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης & Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος

Περιοδική Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον
Επιμελητές: Ευάγγελος Ι. Μανωλάς, Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης & Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 5
Copyright © 2013
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-06-1
Ημερομηνία Έκδοσης: Νοέμβριος 2013


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο 5ος τόμος της περιοδικής έκδοσης Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τίτλο «Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική: Αναμετρήσεις με το Μέλλον» περιέχει τα κείμενα 20 εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στην ομώνυμη επιστημονική διημερίδα, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα στις 18 και 19 Μαΐου 2013.
Για την κατανόηση των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται η διεθνής περιβαλλοντική πολιτική απαιτείται η συνδρομή πολλών επιστημών. Προτάσεις ή λύσεις που φαίνονται λογικές όταν εξετάζονται διαστάσεις που ενδιαφέρουν μόνο μια επιστήμη, αποκτούν αινιγματικό χαρακτήρα όταν στην ανάλυση υπεισέρχονται διαστάσεις που ενδιαφέρουν άλλες επιστήμες, και αντίστροφα, προτάσεις ή λύσεις που είναι προβληματικές όταν αναλύονται από τη σκοπιά μιας συγκεκριμένης επιστήμης βγάζουν νόημα όταν εξετάζονται από τη σκοπιά και άλλων επιστημονικών πεδίων. Στα κείμενα που περιέχονται στην ανά χείρας έκδοση αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του πεδίου της διεθνούς περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ο τόμος περιέχει εργασίες που ασχολούνται με την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, με την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και εκπαίδευση, με πρακτικές, δυνατότητες και προοπτικές αειφορικής διαχείρισης και ανάπτυξης, και, τέλος, εργασίες που προσεγγίζουν την περιβαλλοντική πολιτική από τη σκοπιά της φιλοσοφίας και της θεολογίας.
Κλείνοντας ευχαριστούμε θερμά όλους τους κριτές που αξιολόγησαν τις εργασίες που περιέχονται στον παρόντα τόμο. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους για τη στήριξη που μας πρόσφεραν με τα κείμενα τους αλλά και την υπευθυνότητα που έδειξαν σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας αυτής της έκδοσης.

Ευάγγελος Ι. Μανωλάς
Ευάγγελος Δ. Πρωτοπαπαδάκης
Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος
Ορεστιάδα, Νοέμβριος 2013


Περιεχόμενα Τόμου (20 Κεφάλαια)

Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (σελ.1-8)
Βερόνικα Ανδρεά, Γεώργιος Τσαντόπουλος, Στυλιανός Ταμπάκης
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (σελ.9-34)
Κυριακή Κιτικίδου, Ιωάννης Γκουγκουρέλας, Γεώργιος Χατζηλαζάρου
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (σελ.35-45)
Σπυρίδων Ι. Αθανασίου
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΡΑ: ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ; (σελ.46-66)
Ευάγγελος Ι. Μανωλάς
Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (σελ.67-74)
Αικατερίνη Ε. Ζέρβα, Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος
ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (σελ.75-89)
Ελευθέριος-Φωτεινός Πεχλιβάνης, Χρήστος Καρελάκης, Γαρύφαλλος Αραμπατζής
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (σελ.90-101)
Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (σελ.102-113)
Πολυξένη Ράγκου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σελ.114-124)
Βασίλειος Κ. Δρόσος
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σελ.125-138)