Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή 1) καταγράφονται και συζητούνται τα αποτελέσματα της τελευταίας διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή που έγινε στην Ντόχα του Κατάρ την περίοδο από 26 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2012 και 2) γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίον μπορούμε να ελπίζουμε σε θετικότερα αποτελέσματα στις διεθνείς διασκέψεις για την κλιματική αλλαγή που θα ακολουθήσουν.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, διάσκεψη στην Ντόχα, αποτελέσματα, προοπτικές

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(45 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)