ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΩΤΙΝΟ. ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φιλοσοφικό σύστημα του Πλωτίνου έχει απασχολήσει μεγάλη μερίδα θεραπόντων της φιλοσοφίας. Οι βασικές αρχές που το διέπουν, όσο δυσνόητες κι αν φαίνονται με μια πρόχειρη ματιά, τόσο γοητευτικότερες…

ΟΙ ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν ασπαστούμε στατιστικές έρευνες που κάνουν λόγο για ποσοστά ανεργίας που το 2013 θα σπάσουν το φράγμα του 30% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δεν είναι απαραίτητο να φιλοτεχνήσουμε μια…

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή ασχολείται με την αποτίμηση της αισθητικής αξίας του περιβάλλοντος. Διερευνά τις διαδικασίες δια των οποίων επιτυγχάνεται η αντίληψη του περιβάλλοντος και αναλύει τους τρόπους δια των…

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ηθική ευθύνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχώς διευρύνεται καθιστώντας επίκαιρο και φλέγον το ζήτημα της αναγνώρισης περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται καν στην έννοια…

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην επιστημονική διερεύνηση των μελλοντικών σχέσεων των συλλογικών (πολιτικών) υποκειμένων με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η Χριστιανική Θεολογία, έχει υποχρέωση να καταθέσει, με τον δέοντα τρόπο προτάσεις, δεδομένου ότι…

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Ο IMMANUEL KANT

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένας από τους τρόπους δέσμευσης των ηθικών προσώπων στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η αναγνώριση του δικαιώματος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών σε έναν υγιή και βιώσιμο πλανήτη.…

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ερημοποίηση είναι το φαινόμενο της υποβάθμισης και της καταστροφής του δυναμικού της γης. Με την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους επηρεάζονται αρνητικά η οικονομία και η ευρύτερη κοινωνία,…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΑΣΩΣΗΣ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου είναι από τα σπουδαιότερα δάση του πλανήτη, με πλούσια βιοποικιλότητα, όπου αναπτύσσονται σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας. Τα βασικά αίτια αποδάσωσης στον Αμαζόνιο είναι…

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα συστήματα συγκομιδής ξύλου δεν είναι από μόνα τους αειφορικά, αλλά επηρεάζουν την αειφορική διαχείριση του δάσους με πολλούς τρόπους: μπορούν από την μια πλευρά με άμεσο τρόπο να…

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράζεται από τη σχέση της αφθονίας ειδών και έκτασης της χώρας, είναι μεταξύ των υψηλότερων της Ευρώπης και της Μεσογείου. Η μεγάλη ποικιλία…

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για πολλές δεκαετίες, τα παραδοσιακά κτηματολογικά συστήματα απολάμβαναν τη φήμη της αξιοπιστίας, της εφαρμογής προκαθορισμένων διαδικασιών και της αναγνωρισμένης εγγύησης της ασφάλειας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας της γης. Σκοπός της…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ «ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αυξανόμενη πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προέρχεται από την εμπλοκή πολλαπλών παραγόντων, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.ά. σε αυτά, καθιστά την προσέγγιση του περιβάλλοντος περισσότερο απαιτητική εννοιολογικά.Η αποτελεσματική αντιμετώπισή…

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνητικών δράσεων, ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να διακινούνται ελέυθερα χωρίς περιορισμούς. Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε τη δίκαιη μεταφορά και κοινοποίηση της περιβαλλοντικής έρευνας από δύο…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των γεωργών απέναντι στην υιοθέτηση αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής των αγρο-περιβαλλοντικών προγραμμάτων που αφορούν την περίοδο 2000-2006.…

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή αναμφίβολα αποτέλεσε φλέγον θέμα προς έρευνα και συζήτηση τόσο από επιστήμονες του περιβαλλοντικού κλάδου όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και την κοινή γνώμη.…

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή 1) καταγράφονται και συζητούνται τα αποτελέσματα της τελευταίας διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή που έγινε στην Ντόχα του Κατάρ την περίοδο από 26 Νοεμβρίου έως 8…

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΡΑ: ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διασυνοριακότητα, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία ένας φυσικός πόρος και στην προκειμένη περίπτωση το νερό, είναι κοινός, μοιράζεται δηλαδή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα κράτη, είναι από…

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία συζητούνται οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης ισχύος και εκτίμησης μεγέθους δείγματος. Ο κύριος στόχος των τεχνικών αυτών είναι να μας επιτρέψουν να αποφασίσουμε, στο στάδιο…

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις αποτελούν μονάδες έκφρασης των πολιτών απέναντι σε παγκόσμια προβλήματα όπως η φτώχεια, ο ρατσισμός, η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση κ.α. Έχουν μη…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια του περιβάλλοντος. Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Οι συνταγματικές διατάξεις. Το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος. Η διεθνής νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος από την πυρηνική ενέργεια.…