ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνητικών δράσεων, ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να διακινούνται ελέυθερα χωρίς περιορισμούς. Στη μελέτη αυτή εξετάζουμε τη δίκαιη μεταφορά και κοινοποίηση της περιβαλλοντικής έρευνας από δύο σκοπιές: ως ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στα ερευνητικά αποτελέσματα, και ως ισότιμη δυνατότητα δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους ερευνητές. Διαπιστώνουμε ότι το υπάρχον σύστημα διακίνησης της γνώσης, που κυρίως βασίζεται στα επιστημονικά περιοδικά με κρίση εργασιών, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα δικαιοσύνης λόγω της φύσης του. Η πρόσβαση των χρηστών στην πληροφορία αυτή δεν είναι ελέυθερη, αλλά κοστίζει. Επιπλέον, οι ερευνητές που προσπαθούν να δημοσιεύσουν τα δικά τους αποτελέσματα αντιμετωπίζουν προβλήματα ανισότητας που κυρίως αφορούν το κόστος από τη δική τους πλευρά, τις μη αντικειμενικές κρίσεις και την πολιτική των περιοδικών που προσπαθούν να αυξήσουν με τεχνητό τρόπο την ακαδημαϊκή τους βαρύτητα. Αυτό οδηγεί τελικά σε ανισότητες ως προς τη δυνατότητα δημοσίευσης μεταξύ των επιστημόνων, ενώ ταυτόχρονα ζημιώνεται η ακαδημαίκή έρευνα και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς οι εργασίες γίνονται ολοένα και πιο ομοιόμορφες για να ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο που είναι αρεστό στα περιοδικά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στρεβλή χρήση του Impact Factor (IF) των περιοδικών σαν δείκτης αξιολόγησης επιστημόνων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, που πέρα από τις αδικίες που δημιουργεί, τελικά οδηγεί σε μία ξέφρενη ανάγκη για δημοσιεύσεις από νέους επιστήμονες που επιθυμούν να κάνουν καριέρα. Σήμερα η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέους τρόπους διάδοσης της έρευνας, πιο άμεσους, πιο ανοιχτούς και πιο αποτελεσματικούς. Για να γίνει όμως η διάχυση της έρευνας πιο δίκαιη δεν φτάνουν οι εξελίξεις στην τεχνολογία. Πρέπει να αλλάξει και το ακαδημαϊκό σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αξιολογούνται πραγματικά οι ερευνητικές εργασίες και όλα τα παράγωγα της έρευνας από το περιεχόμενό τους και όχι από τους ποσοτικούς δείκτες που υπάρχουν για άλλο σκοπό.

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονική δημοσίευση, επιστημονικό περιοδικό, ανοιχτή πρόσβαση, συντελεστής βαρύτητας, διαδίκτυο

Λήψη

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(8 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)