ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΝΑ «ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H αυξανόμενη πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προέρχεται από την εμπλοκή πολλαπλών παραγόντων, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.ά. σε αυτά, καθιστά την προσέγγιση του περιβάλλοντος περισσότερο απαιτητική εννοιολογικά.
Η αποτελεσματική αντιμετώπισή των περιβαλλοντικών ζητημάτων προϋποθέτει την συνθετική προσέγγιση και την υιοθέτηση της ολιστικής θέασης του περιβάλλοντος, ώστε να γίνονται περισσότερο αντιληπτές οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ βιοφυσικών, κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων των περιβαλλοντικών ζητημάτων.
H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αν θέλουμε να διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δημιουργία περιβαλλοντικής κουλτούρας και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών αξιών και δεξιοτήτων, οφείλει να επαναπροσανατολιστεί ως προς το περιεχόμενο και τα εννοιολογικά εργαλεία, προς μια συστημική και ολιστική θεώρηση της περιβαλλοντικής πραγματικότητας, για να προετοιμάσει αποτελεσματικότερα τους μαθητές – μελλοντικούς πολίτες ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αειφορίας του 21ου αιώνα.

Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, Οικονομία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κοινωνικά Κριτικό Παράδειγμα, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Λήψη (clicks: 6)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 5

(18 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)