Περιεχόμενα 12ου Τόμου-Οικολογικά Χωριά: Μελέτες Περίπτωσης

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
12ος Τόμος: Οικολογικά Χωριά: Μελέτες Περίπτωσης

Επιμέλεια: Ευάγγελος Μανωλάς & Στυλιανός Ταμπάκης

Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Οικολογικά Χωριά: Μελέτες Περίπτωσης
Επιμελητές: Ευάγγελος Μανωλάς & Στυλιανός Ταμπάκης
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 12
Copyright © 2020
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-16-0
Ημερομηνία Έκδοσης: : Οκτώβριος 2020


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Οικολογικά Χωριά: Μελέτες Περίπτωσης» αποτελεί τον 12ο τόμο της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που εκδίδεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Το σημερινά οικολογικά χωριά αποτελούν απόπειρα απάντησης στα κοινωνικά, οικονομικά, οικολογικά αλλά και πολιτιστικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο πιο γνωστός ορισμός για το τι είναι οικολογικά χωριά δόθηκε από τον Robert Gilman το 1991: «Τα οικολογικά χωριά είναι οικισμοί ανθρώπινης κλίμακας που διαθέτουν κάθε απαραίτητο εξοπλισμό, και όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες ενσωματώνονται στον φυσικό κόσμο χωρίς να τον βλάπτουν, στηρίζοντας και ενισχύοντας μια υγιή ανθρώπινη ανάπτυξη η οποία θα μπορεί να συνεχίζεται αέναα». Τα οικολογικά χωριά, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, άρχισαν να εμφανίζονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, αν και η ιστορία τους ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Στην ανά χείρας έκδοση αναλύονται εννέα οικολογικά χωριά, αγροτικά ή αστικά.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους κριτές που αξιολόγησαν τις εργασίες του τόμου. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγραφείς για τα κείμενα τους αλλά και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της έκδοσης.

Ευάγγελος Μανωλάς
Καθηγητής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στυλιανός Ταμπάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιεχόμενα Τόμου (9 Κεφάλαια)

Βερόνικα Ανδρεά
MATAVENERO (σελ.1-18)
Δημήτριος Βουρνέλης
DANCING RABBIT (σελ.19-46)
Ευθαλία Γέρου
CHRYSTAL WATERS (σελ.47-63)
Άννα Εσκή
AUROVILLE (σελ.64-88)
Ιωάννης Μ. Κούζας
SIEBEN LINDEN (σελ.89-104)
Φωτεινή Μπαντούδη, Μαρία Πενταφτίκη
DAMANHUR (σελ.105-121)
Αναστάσιος Ι. Παπανικολάου
FINDHORN (σελ.122-143)
Παναγιώτης – Ραφαήλ Καραευαγγέλου, Βαλεντίνα Πλάκα, Ιωάννης Θεοδούλου, Γεωργία Μερκουριάδη, Δήμητρα Παπαδάκη, Κωνσταντίνα Σκαναβή
LOS ANGELES (σελ.144-158)
Πασχαλίνα Σίσκου
ITHACA (σελ.159-179)