ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την παρούσα εργασία, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις απόψεις των γεωργών του Έβρου σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά…

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ RHYACIONIA BUOLIANA (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του εντόμου Rhyacionia buoliana το οποίο προσβάλει την χαλέπιο πεύκη στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Ελλάδας. Πεδίο ενδιαφέροντος της μελέτης…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αστικοποίηση, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή οδηγούν στην υποβάθμιση κι αλλοτρίωση των αστικών κέντρων. Για τους λόγους αυτούς γίνονται πλέον ολοένα και περισσότερες προσπάθειες…

ΤΑ ΦΥΛΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκε η σύνθεση και ο πληθυσμός των φυλλοφάγων εντόμων που προσβάλλουν την Οξιά, Fagus sylvatica (Fagaceae),, και τη Φουντουκιά, Coryllus avellana (Betulaceae), στο Μενοίκιο Όρος Σερρών, κατά τη διάρκεια…

Η ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του νομού Σερρών και είναι ένας από τους 10 Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας. Με την βοήθεια ερωτηματολογίου καταγράφηκαν οι απόψεις…

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή καταγράφει τη γνώμη και τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου της Αθάλασσας, κοντά στην πόλη της Λευκωσίας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Κύπρο. Εξ’…

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία καταγράφηκε η γνώμη των πολιτών της πόλης της Ορεστιάδας σχετικά με τη χρήση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου προσδιορίστηκε ο…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα μέτρα πυροπροστασίας των δασικών οικοσυστημάτων συνίστανται σε προληπτικά, κατασταλτικά και αποκατάστασης και στα οποία είναι αναγκαία η ενασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. Η ως τώρα απασχόληση των ορεινών παραδασόβιων πληθυσμών…

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα έρευνα, η οποία διεξήχθη με τη βοήθεια ερωτηματολογίων, εξετάζεται η γνώμη των κυνηγών στην Κύπρο σχετικά με την οργάνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και καταγράφεται η…

ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση της χώρας μας υφίστανται τις τελευταίες δεκαετίες τεράστιες καταστροφές εξ’αιτίας των δασικών πυρκαγιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δασικές πυρκαγιές (αριθμός και καιγόμενη έκταση) που συνέβησαν στην…

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη χώρα μας η μελισσοκομία αποτελεί για τους νέους μια διέξοδο να παραμείνουν στη περιφέρεια και να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Αποτελεί μια τέχνη που περνά από γενιά σε…

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να μελετήσει τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου ως προς την ευαισθητοποίηση τους για τα άγρια ζώα και την επαφή του…