ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την παρούσα εργασία, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις απόψεις των γεωργών του Έβρου σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τα γειτονικά κράτη της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Οι ερωτώμενοι, είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις τους, για ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, καθώς χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων χάνονται όταν πλημμυρίζουν ο Έβρος, ο Άρδας και ο Ερυθροπόταμος, τα τρία μεγαλύτερα ποτάμια που διασχίζουν τον Έβρο. Παράλληλα στην παρούσα εργασία αποτυπώνονται και τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές, γίνεται αναφορά στο κόστος των πλημμυρών και στις προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Λέξεις κλειδιά: Αγρότες, πλημμύρες, ποταμός Έβρος, Ερυθροπόταμος

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(6 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)