ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία παγκόσμια απειλή τα αποτελέσματα της οποίας γίνονται όλο και πιο ορατά. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην αλλαγή του κλίματος της γης, λόγω κυρίως του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, η άνοδος της στάθμης των θαλασσών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν αρχίσει ήδη να προκαλούν δραματικές αλλαγές.

Λέξεις κλειδιά: Κλιματική αλλαγή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, αύξηση της
θερμοκρασίας, άνοδος της στάθμης των θαλασσών, ακραία καιρικά φαινόμενα

Λήψη (clicks: 37)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(205 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)