ΦΙΛΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη σύγχρονη εποχή, η ένταση και η έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή της συμπεριφοράς όλων των ανθρώπων, κυρίως των εφήβων. Καθώς η νέα γενιά είναι το…

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το επενδυτικό ενδιαφέρον για πραγματοποίηση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας έχει προσλάβει αρκετά μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της εξόρυξης χρυσού-χαλκού στη Β.Α. Χαλκιδική. Οι ανησυχίες που…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την παρούσα εργασία, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις απόψεις των γεωργών του Έβρου σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και δεκαετίες όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά…

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία παγκόσμια απειλή τα αποτελέσματα της οποίας γίνονται όλο και πιο ορατά. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην αλλαγή του κλίματος…

Ο ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην έννοια του «κοινοχρήστου πράγματος» υπάγεται και το δημόσιο δάσος, το οποίο αναγνωρίζεται από το δίκαιο ως περιβαλλοντικό αγαθό, που συγκαταλέγεται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και διατηρεί τον…

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ερμηνεία Περιβάλλοντος εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του κόσμου, και αποκτά ραγδαία διεθνή χαρακτήρα. Η Ερμηνεία αναπτύχθηκε κυρίως στις Η.Π.Α. και έχει ακόμα και σήμερα, όπου…

ΦΙΛΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνολογία τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια σκηνή προκάλεσε μια αλλαγή στο παραδοσιακό μοντέλο διαχείρισης και επικοινωνίας εντός των οργανισμών και σε σχέση με τους εξυπηρετούμενους από…

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πλανήτης εξαιτίας των οξυνόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν αναγκαία την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων από τους φορείς που εμπλέκονται με το περιβάλλον, προκειμένου…

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η «τραγωδία των κοινών» αποτελεί έναν όρο που παρόλο που δεν ανακαλύφθηκε πρόσφατα, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο συζητήσεων και προβληματισμών για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ο…

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος δημιούργησε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαίος ο συμβιβασμός των αντιθέσεων μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και του φυσικού περιβάλλοντος. Λύση του…

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΩΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟ ΔΡΥΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση δρυός στη Μεσόγειο διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία τους σε φυτικά είδη και σε μορφές ζωής. Τα περισσότερα έχουν σχετικά ανοιχτή συγκόμωση κυρίως λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισής…

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έκταση και η ένταση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών της νέας γενιάς προς το περιβάλλον και η γνώση αποτελεί σημαντική παράμετρο…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβάλλον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Με την πάροδο των χρόνων τα περιβαλλοντικά θέματα καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της ημερήσιας θεματολογίας, καθώς η αρμονική συνύπαρξή μας με το…

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΩΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αποδοκιμασία του σύγχρονου υπερκαταναλωτικού και ανταγωνιστικού τρόπου ζωής των δυτικών πολιτισμών δεν αρκεί για να δοθούν λύσεις στα πολυδιάστατα και αλληλένδετα προβλήματα αειφορίας (οικολογικά, οικονομικά, κοινωνικά) που ταλανίζουν…

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τις τελευταίες δεκαετίες τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η ανάγκη αυτή δημιούργησε νέα δεδομένα στον τρόπο ανάδειξης και…

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής (μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες), ολοένα και περισσότερο κάνουν εμφανή την επίδρασή τους στα φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα.…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα απορρίμματα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη μας. Η βιομηχανική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον αχαλίνωτο καταναλωτισμό οδήγησαν στην παραγωγή πολύ μεγάλου όγκου απορριμμάτων, με ταυτόχρονη…

Η ΑΡΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αρετολογική ηθική είναι μια ακόμα θεωρία που προσπαθεί να συμβάλει στη συζήτηση για την ηθική εκτίμηση των μη ανθρώπινων ζώων. Δίχως να προσφέρει συγκεκριμένους κανόνες για την ανθρώπινη…

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σημερινή αναγκαιότητα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθιστά απαραίτητη τη λήψη δράσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς που θα έχουν διάρκεια στο μέλλον. Σκοπός της παρούσας…

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, εφαρμόζοντας νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν. Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός…

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός χρήσιμου εργαλείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής: της Πράσινης Φορολογίας. Αναλύονται ο σκοπός και οι λειτουργίες της, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τα εμπόδια που…

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ομαλή λειτουργία της ΕΕ βασίζεται στη χρήση ικανών σε μέγεθος ενεργειακών προϊόντων. Το φυσικό αέριο (ΦΑ) κατέχει μία σημαντική θέση στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, πορεία η οποία…

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γεγονός ότι η αύξηση του πληθυσμού, ως περιβαλλοντικό πρόβλημα, έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό αναλυτές και μελετητές, ιδίως τις τελευταίες δεκαετίες. Ο υπερπληθυσμός θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό αίτιο…

ΔΑΣΩΣΗ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΔΑΣΩΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα δάση επιτελούν πολλές και σημαντικές λειτουργίες συμβάλλοντας τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην τοπική και περιφερειακή οικονομία με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα, όμως, αντιμετωπίζουν και…