Η ΑΡΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αρετολογική ηθική είναι μια ακόμα θεωρία που προσπαθεί να συμβάλει στη συζήτηση για την ηθική εκτίμηση των μη ανθρώπινων ζώων. Δίχως να προσφέρει συγκεκριμένους κανόνες για την ανθρώπινη στάση απέναντι σε αυτά, καταφέρνει έτσι να αποτελεί ένα ευέλικτο μοντέλο που στοχεύει, βασικά, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ηθική πράξη. Επιπλέον, η αρετολογική ηθική τονίζει τον καίριο ρόλο των συναισθημάτων για τη λήψη ηθικών αποφάσεων, μια επιλογή που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη συζήτηση για τα ζώα.

Λέξεις κλειδιά: Αρετολογική ηθική, ηθική για ζώα, χορτοφαγία, ειδισμός

Λήψη (clicks: 19)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(155 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)