ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα απορρίμματα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη μας. Η βιομηχανική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον αχαλίνωτο καταναλωτισμό οδήγησαν στην παραγωγή πολύ μεγάλου όγκου απορριμμάτων, με ταυτόχρονη αλλαγή της ποιοτικής τους σύστασης (αύξηση των τοξικών και επικίνδυνων απορριμμάτων), δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου.
Μία σημαντική πτυχή της διαχείρισης των απορριμμάτων, αποτελεί η ανακύκλωση απορριμμάτων. Η ανακύκλωση λαμβάνει τιμητική θέση στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο.
Η παρούσα εργασία, αποτελεί ένα παράδειγμα εφαρμογής και αξιοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τη δημιουργική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε, στο πλαίσιο ενός διαθεματικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με θέμα την ανακύκλωση. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από σαράντα οχτώ μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που φοιτούν σε όλες τις τάξεις σχολείου κοντινής περιοχής σε πόλη, κατά το σχολικό έτος 2014-15. Οι μαθητές εμπλεκόμενοι ενεργά σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία, είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το θέμα ολιστικά και να προσδιορίσουν τη θετική συμβολή της ανακύκλωσης στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία.

Λέξεις κλειδιά: Ανακύκλωση, ανακυκλώσιμα υλικά, κομποστοποίηση, διαχείριση απορριμμάτων, καταναλωτικές συνήθειες

Λήψη (clicks: 14)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(27 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)