ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα απορρίμματα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη μας. Η βιομηχανική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τον αχαλίνωτο καταναλωτισμό οδήγησαν στην παραγωγή πολύ μεγάλου όγκου απορριμμάτων, με ταυτόχρονη…

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και η εφαρμογή αυτής στην…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβάλλον, ζωτικός χώρος ανάπτυξης του ανθρώπου, διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση και την ικανοποίηση των αναγκών του. Ωστόσο, οι δυσάρεστες συνέπειες της κατασπατάλησης των πόρων και…