ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ ERIOLOBUS TRILOBATUS ΣΤΟ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εφαρμόστηκε η μέθοδος του τυχαίου ενισχυμένου πολυμορφικού DΝΑ (RAPD) για την ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας σε ένα σπάνιο είδος αγριομηλιάς (Eriolobus trilobatus), που φύεται στο Ν. 'Εβρο και συγκεκριμένα…

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΙΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ιερά δάση είναι περιοχές που προστατεύονται μέσω θρησκευτικών δοξασιών και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στην Ήπειρο, στις περιοχές της Κόνιτσας και του Ζαγορίου, υπάρχουν…

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην καταγραφή της χλωρίδας των σερπεντινικών ενδιαιτημάτων που απαντούν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Το Εθνικό Πάρκο ΔΛΣ εμφανίζει υψηλή βιοποικιλότητα τόσο…

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας, όπως αυτή εκφράζεται από τη σχέση της αφθονίας ειδών και έκτασης της χώρας, είναι μεταξύ των υψηλότερων της Ευρώπης και της Μεσογείου. Η μεγάλη ποικιλία…

ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ TAXA ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου αποτελεί μια περιοχή με υψηλή βιοποικιλότητα, χαρακτηρισμένη ως ιδιαίτερα σημαντική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει ιδιαίτερο χλωριδικό και φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον, καθώς…