ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΙΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα ιερά δάση είναι περιοχές που προστατεύονται μέσω θρησκευτικών δοξασιών και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στην Ήπειρο, στις περιοχές της Κόνιτσας και του Ζαγορίου, υπάρχουν καταγεγραμμένα ιερά δάση ποικίλης έκτασης που προστατεύονται από την υλοτόμηση και διατηρούνται ως φυσικά αποθέματα. Τα ιερά δάση, λόγω της ειδικής διαχείρισης, παρουσιάζουν σπάνια οικολογικά χαρακτηριστικά τα οποία ευνοούν την παρουσία σημαντικής βιοποικιλότητας σε είδη πανίδας και χλωρίδας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της χαρακτηριστικής χλωρίδας των αγγειοφύτων σε οκτώ τυπικά ιερά δάση και σε αντίστοιχα οκτώ συμβατικά διαχειριζόμενα της περιοχής του Ζαγορίου και της Κόνιτσας. Η δειγματοληψία διενεργήθηκε μέσα στο τυπικό ενδοσυσταδικό περιβάλλον των δασών τα έτη 2013 και 2014. Καταγράφηκαν συνολικά 202 φυτικά taxa. Από αυτά τα 172 καταγράφηκαν στα οκτώ ιερά δάση, ενώ 138 καταγράφηκαν στους οκτώ μάρτυρες. Τα είδη που καταγράφηκαν αποτελούν κατά το πλείστο χαρακτηριστικά ή διαγνωστικά των φυτοκοινωνιών στις οποίες εντάσσονται τα ιερά δάση και τα συμβατικά διαχειριζόμενα. Η χλωριδική σύνθεση των ιερών δασών διαφοροποιείται από αυτή των συμβατικά διαχειριζόμενων, με την είσοδο ξένων προς τη φυτοκοινότητα ειδών, σε περιπτώσεις έντονης χρήσης, που περιλαμβάνει κυρίως τη βόσκηση και την αναψυχή.

Λέξεις κλειδιά: Ήπειρος, ιερά δάση, δασική διαχείριση, χλωρίδα

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(78 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)