ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΤΟΥ ERIOLOBUS TRILOBATUS ΣΤΟ Ν.ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εφαρμόστηκε η μέθοδος του τυχαίου ενισχυμένου πολυμορφικού DΝΑ (RAPD) για την ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας σε ένα σπάνιο είδος αγριομηλιάς (Eriolobus trilobatus), που φύεται στο Ν. ‘Εβρο και συγκεκριμένα κοντά στη περιοχή της Νίψας και της Λευκίμμης. Από συνολικά 69 δείγματα φύλλων εξήχθη DNA και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αντίδραση ΡCR με επτά διαφορετικούς εκκινητές. Επιπλέον, φύλλα από τα ίδια δέντρα σαρώθηκαν ψηφιακά και ακολούθησε μορφομετρική ανάλυση με τη μέθοδο των γεωμετρικών σημείων. Ο υπό μελέτη πληθυσμός παρουσίασε χαμηλή γενετική ποικιλότητα (Ηe=0,20), ενώ φαίνεται ότι η ποικιλότητα αυτή σχετίζεται με ένα δασικό δρόμο που διασχίζει τον πληθυσμό. Η κίνηση της γύρης ή των σπόρων γίνεται πιθανόν κατά μήκος του δρόμου και όχι μέσα από τη συστάδα όπου υπάρχουν και άλλα είδη φυτών.

Λέξεις κλειδιά: Eriolobus trilobatus, γενετική ποικιλότητα, RAPD, μορφομετρία, εξέλιξη, προστασία

Λήψη (clicks: 7)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 6

(81 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)