Περιεχόμενα 11ου Τόμου-Κοινωνία και Περιβάλλον

Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
11ος Τόμος: Κοινωνία και Περιβάλλον

Επιμέλεια: Σπυρίδων Γαλατσίδας, Ευάγγελος Μανωλάς & Γεώργιος Τσαντόπουλος

Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης


Βιβλιογραφικές Πληροφορίες

Τίτλος Τόμου: Κοινωνία και Περιβάλλον
Επιμελητές: Σπυρίδων Γαλατσίδας, Ευάγγελος Μανωλάς & Γεώργιος Τσαντόπουλος
Τίτλος Σειράς: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αριθμός Τόμου: 11
Copyright © 2019
Εκδότης και Κάτοχος Copyright: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα

ISSN: 1791-7824
ISBN: 978-960-9698-15-3
Ημερομηνία Έκδοσης: Νοέμβριος 2019


ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Κοινωνία και Περιβάλλον» αποτελεί τον 11ο τόμο της σειράς Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που εκδίδεται από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο τόμος αυτός μέσα από τη μελέτη του πως οι ανθρώπινες ενέργειες επηρεάζουν το περιβάλλον και το αντίστροφο, συμβάλλει στην ενίσχυση αξιών, δεξιοτήτων και γνώσεων ούτως ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να συμμετάσχει περισσότερο αποτελεσματικά στη διατήρηση και βελτίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διαβιεί.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους κριτές που αξιολόγησαν τις εργασίες του τόμου. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγραφείς για τα κείμενα τους αλλά και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της έκδοσης.

Σπυρίδων Γαλατσίδας
Ευάγγελος Μανωλάς
Γεώργιος Τσαντόπουλος

Ορεστιάδα, Νοέμβριος 2019


Περιεχόμενα Τόμου (33 Κεφάλαια)

Χρυσοβαλάντου Αντωνοπούλου & Γεώργιος Τσαντόπουλος
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (σελ.1-11)
Ευτυχία Αρσένη, Μαρία Κ. Σελεβέντη, Αριστέα Κουνάνη & Κωνσταντίνα Σκαναβή
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ (σελ.12-26)
Χρήστος Αρχιμανδρίτης & Σπυρίδων Γαλατσίδας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ (σελ.27-43)
Fotini Bantoudi & Maria Pentaftiki
INTEGRATING INTERCULTURAL PERSPECTIVES IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: NEW REALITIES AND NEW NEEDS IN CONTEMPORARY SOCIETIES (σελ.44-54)
Δημήτριος Βουρνέλης
JEAN JACQUES ROUSSEAU: ΦΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (σελ.55-81)
Μιχαήλ Βραχνάκης
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σελ.82-97)
Μαρίνα Γεροπασχάλη
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (σελ.98-105)
Ευθαλία Γέρου & Αθανασία Λυδία Δερβίσογλου
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ALDO LEOPOLD (σελ.106-115)
Δημήτριος Γκαγκαλίδης
ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (σελ.116-125)
Αθανασία Λυδία Δερβίσογλου & Ευθαλία Γέρου
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ JANE GOODALL (σελ.126-138)
Άννα Εσκή
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ RALPH WALDO EMERSON (σελ.139-160)
Φωτεινή Ιορδανίδου
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (σελ.161-173)
Ελευθερία Ιωαννίδου
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (σελ.174-182)