Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η περιγραφή και η ανάλυση του πλαισίου διαχείρισης της χρήσης της αιολικής ενέργειας και της λειτουργίας των ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων στον ελληνικό χώρο αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσης έρευνας. Η δυναμική της χώρας μας αναφορικά με την αιολική ενέργεια παραμένει αρκετά χαμηλή, µε ορισμένες εξαιρέσεις, δεδομένου ότι μόνο το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από αιολικά πάρκα. Εντούτοις, το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, με γνώμονα τις επενδύσεις που πρόκειται να είναι προ των πυλών σε αιολικά πάρκα και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη μελέτη αυτή αναφέρονται ακόμη οι πιθανές επιπτώσεις της χρήσης τους στο οικοσύστημα, καθώς και η πιθανή ρύπανση που μπορεί να παρουσιαστεί, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.


Λέξεις κλειδιά: Αιολική ενέργεια, ανεμογεννήτριες, επιπτώσεις χρήσης, τρόπος αντιμετώπισης ρύπανσης

Λήψη (clicks: 4)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(9 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)