Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σημερινή πραγματικότητα επιβεβαιώνει διεθνώς ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό στοιχείο στην πρόληψη και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίσει ο πλανήτης μας. Επομένως, καθήκον και επιτακτική ανάγκη…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή διερευνά τις οικονομικές, κοινωνικοπολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών ροών στις περιοχές προορισμού. Ο τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο και ραγδαία αναπτυσσόμενο, τα τελευταία χρόνια, φαινόμενο, με…

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή διερευνά την έννοια της «ανάπτυξης», η οποία λανθασμένα ταυτίζεται με την έννοια της «οικονομικής μεγέθυνσης», καθώς η πρώτη είναι ευρύτερη της δεύτερης, ενσωματώνοντας και ποιοτικές πτυχές…

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική επικοινωνία και κατ’ επέκταση η περιβαλλοντική δημοσιογραφία γεννήθηκαν μέσα από την ανάγκη κάλυψης του κενού που δημιουργήθηκε για τις ειδήσεις που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και…

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον επηρεάζονται από την οικονομική δράση των ανθρώπων. Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά τη σχέση Ανθρώπου-Γης είναι τρεις: της οικονομικής ανάπτυξης, της βαθειάς…

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας εστιάζεται στο ότι η προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και η ενίσχυση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών μέσα από καινοτόμες…

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη χώρα μας η μελισσοκομία αποτελεί για τους νέους μια διέξοδο να παραμείνουν στη περιφέρεια και να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. Αποτελεί μια τέχνη που περνά από γενιά σε…

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών των χρηστών της βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ανάδειξη του βαθμού ικανοποίησης των…

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην σημερινή εποχή η ανάγκη διαχείρισης του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση και η πρόληψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι άμεση. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο παραπάνω στόχος, πρωταρχικό ρόλο έχουν κυρίως…

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου είναι συνεχείς και επηρεάζουν άμεσα όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από μεγάλο αριθμό χρηστών.…

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η παγκοσμιοποίηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθιστά επιτακτικά αναγκαία την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμετάλλευση του ποταμού Άρδα με το έργο της εκτροπής για αρδευτική χρήση αύξησε σημαντικά το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, δίνοντας σημαντικά οφέλη στην αγροτική οικονομία, σε συνδυασμό με…

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) αντιπροσωπεύουν ελκυστικούς προορισμούς για επισκέπτες που αναζητούν επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. Για την αειφόρο διαχείριση των ΠΠ (δηλαδή…

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Έβρου σε θέματα που αφορούν την αειφορική διαχείριση των…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας και πολλά άλλα, στην εποχή μας έχουν λάβει οικουμενικές διαστάσεις και απειλούν τόσο την ποιότητα ζωής…

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή τεχνικών έργων, όπως τα αρδευτικά φράγματα, έχει ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των ανθρώπων. Ωστόσο, τα φράγματα, ως εκτεταμένα…

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ «ΠΛΗΡΩΝΩ-ΟΣΟ- ΠΕΤΑΩ»: ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υιοθέτηση συστημάτων Πληρώνω – όσο – Πετάω (Π.Ο.Π.) στη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ολοένα και πιο διαδεδομένη. Καθώς όμως τα διάφορα συστήματα Π.Ο.Π. διαφέρουν σημαντικά μεταξύ…

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να μελετήσει τις αντιλήψεις των επισκεπτών του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου ως προς την ευαισθητοποίηση τους για τα άγρια ζώα και την επαφή του…

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβάλλον, ζωτικός χώρος ανάπτυξης του ανθρώπου, διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την επιβίωση και την ικανοποίηση των αναγκών του. Ωστόσο, οι δυσάρεστες συνέπειες της κατασπατάλησης των πόρων και…

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιγραφή και η ανάλυση του πλαισίου διαχείρισης της χρήσης της αιολικής ενέργειας και της λειτουργίας των ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων στον ελληνικό χώρο αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσης έρευνας.…

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες, απαιτεί πλέον την άμεση ενεργοποίηση κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη για την αντιμετώπισή της. Η ζητούμενη ενεργοποίηση δύναται…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ RALPH WALDO EMERSON

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια στενή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τη Φύση. Κατά τους Beck και Cable (1998) «Είμαστε μέλη μιας κοινότητας η οποία περιλαμβάνει όλο το περιβάλλον». Η…

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ JANE GOODALL

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθώς ο κόσμος εξελίσσεται κάποιοι άνθρωποι παραμένουν αδρανείς στην αλλαγή και κάποιοι άλλοι τη φέρνουν ταχύτερα. Στους δεύτερους ανήκει η Jane Goodall. Πρωτοπόρος στον τομέα της πρωτευοντολογίας, η καινοτόμος…

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξία και σημασία του περιβάλλοντος είναι αποδεδειγμένη σε σημείο να εξαρτάται η επιβίωση του. Σε όλα τα επίπεδα ο άνθρωπος συμβιώνει και συμπορεύεται με το περιβάλλον που ζει…

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ALDO LEOPOLD

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα θέμα που παρουσιάζεται με συνέπεια στις έρευνες αποτελεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκα αλληλεξαρτώμενοι με το βιολογικό και φυσικό τους περιβάλλον. Είναι σαφές ότι μια διαταραχή…

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιοποικιλότητα είναι ένας όρος που καθιερώθηκε ευρέως στην επιστημονική κοινότητα την δεκαετία του 1980. Η σημασία της ως έννοια είναι εξαιρετικά μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός…

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΩΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιβαλλοντική πληροφορία και η ερμηνεία της φύσης αποτελούν συστατικά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν…

JEAN JACQUES ROUSSEAU: ΦΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα προσέγγιση γίνεται προσπάθεια να παρατεθούν προτάσεις και απόψεις ώστε να αναδυθούν ανάλογοι συσχετισμοί σχετικά με ορισμένα σημεία σύγκλισης μεταξύ της κοινωνικής - πολιτικής και παιδαγωγικής διάστασης των…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μια πρώτη προσπάθεια προσδιορισμού περίτροπων χρόνων με βάση κριτήρια οικονομικής απόδοσης για τα δάση μαύρης πεύκης του Βόρειου Γράμμου, εφαρμόζοντας τον τύπο υπολογισμού της δασικής…

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι πρωτοφανείς περιβαλλοντικές αλλαγές που συμβαίνουν στην τρέχουσα εποχή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης στο σύνολό του. Εφόσον λοιπόν οι αλλαγές αυτές δεν περιορίζονται…

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πληροφόρηση και η ενημέρωση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της γεωργίας στον 21ο αιώνα. Απουσία πληροφόρησης και έλλειψη γεωργικής τεχνογνωσίας από την μεριά…