ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η περιβαλλοντική επικοινωνία και κατ’ επέκταση η περιβαλλοντική δημοσιογραφία γεννήθηκαν μέσα από την ανάγκη κάλυψης του κενού που δημιουργήθηκε για τις ειδήσεις που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας σ’ αυτό. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο κάλυψης των ειδήσεων αυτών. Οι δημοσιογράφοι που καλούνται να «υπηρετήσουν» το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ αντιμετωπίζουν καθημερινά μεγάλες προκλήσεις και πιέσεις τόσο χρονικές και χωρικές εντός των μέσων που εργάζονται, όσο και οικονομικές ή πολιτικές. Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, οι επιστημονικές γνώσεις και η αντικειμενικότητα στη μετάδοση της είδησης είναι στοιχεία που καλείται να διαθέτει σήμερα ένας περιβαλλοντικός δημοσιογράφος.


Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική δημοσιογραφία, ΜΜΕ, social media, περιβαλλοντικό ρεπορτάζ, περιβάλλον, περιβαλλοντική επικοινωνία

Λήψη (clicks: 5)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(77 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)