Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ALDO LEOPOLD

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ένα θέμα που παρουσιάζεται με συνέπεια στις έρευνες αποτελεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι πολύπλοκα αλληλεξαρτώμενοι με το βιολογικό και φυσικό τους περιβάλλον. Είναι σαφές ότι μια διαταραχή σε ένα μέρος του συστήματος επηρεάζει τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μερών, υποδεικνύοντας συγκεκριμένες ηθικές θέσεις/στάσεις σχετικά με το πώς θα έπρεπε να «συμπεριφέρεται» κανείς απέναντι τη γη. Σήμερα, υπάρχουν διαφορετικές ηθικές στάσεις και ο καθορισμός προτεραιοτήτων για το συμβιβασμό ανάμεσά τους αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ήδη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, έγινε πολύς λόγος για μια οικολογική προσέγγιση αναφορικά με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις σχέσεις ανθρώπου-φύσης. Μια από τις σημαντικότερες «φωνές» επί του θέματος υπήρξε ο βιολόγος άγριας ζωής και δασοκόμος Aldo Leopold, του οποίου το έργο έχει επαινεθεί ευρέως θίγοντας τις προεκτάσεις της ανθρώπινης ηθικής στον φυσικό κόσμο.


Λέξεις κλειδιά: Aldo Leopold, σχέσεις ανθρώπου/φυσικού περιβάλλοντος,
περιβαλλοντική ηθική

Λήψη (clicks: 12)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(72 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)