Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ RALPH WALDO EMERSON

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια στενή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τη Φύση. Κατά τους Beck και Cable (1998) «Είμαστε μέλη μιας κοινότητας η οποία περιλαμβάνει όλο το περιβάλλον». Η ανθρώπινη ζωή χωρίς σημείο αναφοράς το φυσικό περιβάλλον δεν έχει περιθώρια συνέχειας, ειδικότερα η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής προσδιορίζεται στο σύνολό της από την ποιότητα της φύσης. Στο διάβα του χρόνου αποτυπώνεται αυτή η ιδιαίτερη διαλεκτική σχέση φύσης-ανθρώπου, μια πολυτάραχη θα λέγαμε σχέση, υποκείμενη σε αέναο επανακαθορισμό,ως απόρροια των εκάστοτε κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών αλλά και φυσικών παραγόντων της κάθε εποχής.
Η ανά χείρας εργασία επικεντρώνεται στην αποκρυστάλλωση συγκεκριμένων τάσεων, ρευμάτων, θεωρήσεων και γιατί όχι, οραμάτων στην Αμερική του 19ου αιώνα πάντα έχοντας ως σημείο αφετηρίας και αναφοράς τη φύση και τον άνθρωπο. Αποτελεί προσπάθεια αναμόχλευσης των κυριαρχουσών σκέψεων περιβαλλοντικού υπόβαθρου εκείνης της εποχής με χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο, μια χαρισματική προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας, τον Ralph Waldo Emerson. Αφουγκραζόμενος την ταραχώδη κοινωνικοπολιτική και οικονομική ατμόσφαιρα της χώρας του, αντιλαμβάνεται σε ορισμένο μέγεθος την επερχόμενη περιβαλλοντική κρίση καθώς και την παράλληλη ανθρωπιστική κρίση αξιών που υφίσταται το δίπολο ανθρώπου-φύσης: η δεύτερη γίνεται αντικείμενο υποβάθμισης και εκμετάλλευσης από τον άνθρωπο στο χείριστο βαθμό για τα ορθώς καθέκαστα εκείνης της εποχής. Βλέποντας την ολισθαίνουσα πορεία και ροπή των συμπατριωτών του και των αποίκων να χρησιμοποιούν τη φύση για να εκπληρώσουν το πολιτισμικό ιδεώδες της ευμάρειας, της ευζωίας και άκρατου πλουτισμού, αντιδρά και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την κυρίαρχη κοσμοθεώρησή του, την ιδέα που έχει ο άνθρωπος για τη φύση αλλά και για τον ίδιο τον εαυτό του. Οι εικόνες των ειδυλλιακών τοπίων της άγριας φύσης αποκτούν ρομαντικές διαστάσεις μεγίστης αξίας για τον ανθρωποκεντρικό Emerson ως οι πηγές απείρου κάλλους, ειρήνης, ακεραιότητας και έμπνευσης οι οποίες και φέρονται να αποτελούν τον μοναδικό ιερό χώρο για να επαναπροσδιορίσει τη σχέση αρμονίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης.


Λέξεις κλειδιά: Αμερική, άγρια φύση, άτομο, ρομαντισμός, υπέρβαση, ανθρωποκεντρισμός

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(47 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)