ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν κανείς προστρέξει στα αρχαία και στα βυζαντινά κείμενα, θα παρατηρήσει mutatis mutandis, ότι σύγχρονοι οικολογικοί προβληματισμοί, έχουν επισημανθεί από την αρχαία και από τη βυζαντινή σκέψη. Πολλοί σύγχρονοι…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ RALPH WALDO EMERSON

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια στενή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με τη Φύση. Κατά τους Beck και Cable (1998) «Είμαστε μέλη μιας κοινότητας η οποία περιλαμβάνει όλο το περιβάλλον». Η…

JEAN JACQUES ROUSSEAU: ΦΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα προσέγγιση γίνεται προσπάθεια να παρατεθούν προτάσεις και απόψεις ώστε να αναδυθούν ανάλογοι συσχετισμοί σχετικά με ορισμένα σημεία σύγκλισης μεταξύ της κοινωνικής - πολιτικής και παιδαγωγικής διάστασης των…