ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Οι προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) αντιπροσωπεύουν ελκυστικούς προορισμούς για επισκέπτες που αναζητούν επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. Για την αειφόρο διαχείριση των ΠΠ (δηλαδή διατήρηση, προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη), οι διαχειριστές πρέπει να γνωρίζουν τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκεπτών. Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν οι απαντήσεις των ερωτώμενων σε ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση τόσο του προφίλ, της περιβαλλοντικής αντίληψης και της γνώσης, όσο και της συμπεριφοράς των δύο ομάδων επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Παρνασσού: καλοκαιρινοί επισκέπτες (ΚΕ) και χειμερινοί επισκέπτες (ΧΕ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ΧΕ είναι πολύ περισσότεροι έναντι των καλοκαιρινών, κυρίως λόγω του χιονοδρομικού κέντρου που βρίσκεται εντός της ΠΠ. Οι ΚΕ έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, περισσότερες γνώσεις για το περιβάλλον και την περιοχή που επισκέπτονται και περιβαλλοντική συνείδηση υψηλότερου βαθμού, σε σύγκριση με τους ΧΕ. Η πλειοψηφία των επισκεπτών (ΚΕ & ΧΕ) δήλωσε μεγάλη προθυμία να συμβάλλει οικονομικά για την προστασία, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη συντήρηση των υποδομών στην ΠΠ. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, θα πρέπει οι προσπάθειες των διαχειριστών και των στελεχών του Πάρκου, κατά τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής διαχείρισης, να επικεντρωθούν στην προσέλκυση περισσότερων θερινών επισκεπτών. Στις βιώσιμες δραστηριότητες για καλοκαιρινούς επισκέπτες περιλαμβάνονται τα θεματικά και εκπαιδευτικά μονοπάτια, οι διαδρομές μικρής και μεγάλης πεζοπορίας, οι διαδρομές αναρρίχησης, η λειτουργία των ανελκυστήρων του χιονοδρομικού, καθώς και περιβαλλοντικές δραστηριότητες με βάση τον τοπικό πολιτισμό και τα
τοπικά προϊόντα.


Λέξεις κλειδιά: Ορεινές προστατευόμενες περιοχές, επισκέπτες, αντιλήψεις, βιώσιμη ανάπτυξη.

Λήψη (clicks: 1)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(22 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)