ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Η εκμετάλλευση του ποταμού Άρδα με το έργο της εκτροπής για αρδευτική χρήση αύξησε σημαντικά το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, δίνοντας σημαντικά οφέλη στην αγροτική οικονομία, σε συνδυασμό με την ίδρυση του εργοστασίου ζάχαρης στην Ορεστιάδα, και ενώ συνεχιζόταν το κύμα της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης των κατοίκων της περιοχής ανάμεσα στους ποταμούς Άρδα και Έβρο, γνωστής ως Τρίγωνο. Μετά το άνοιγμα των συνόρων, η επαφή με γειτονικούς λαούς της πρώην Ανατολικής Ευρώπης επηρέασε το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο ζωής των κατοίκων της περιοχής. Για δύο και πλέον δεκαετίες η περιοχή της λεκάνης του Άρδα απολάμβανε όλα τα οφέλη ανάπτυξης και προόδου. H αυξημένη παραγωγικότητα των καλλιεργούμενων εκτάσεων βασίστηκε στη χρήση χημικών θρεπτικών συστατικών και φυτοφαρμάκων, με τον κίνδυνο της ρύπανσης του υδάτινου και χερσαίου οικοσυστήματος να είναι ισχυρός.


Λέξεις κλειδιά: Τρίγωνο, αρδευτικό δίκτυο, μετανάστευση, ρύπανση

Λήψη (clicks: 3)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 11

(20 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)