Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα δυναμικό, ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας, παγκόσμια. Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας τα τελευταία έτη οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για αλιεύματα, στην καλύτερη κατανόηση της…

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμετάλλευση του ποταμού Άρδα με το έργο της εκτροπής για αρδευτική χρήση αύξησε σημαντικά το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων, δίνοντας σημαντικά οφέλη στην αγροτική οικονομία, σε συνδυασμό με…