ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανόηση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών σε Εθνικά Πάρκα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη συνέχιση του βιώσιμου τουρισμού. Η εξαγωγή συμπερασμάτων για…

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον επηρεάζονται από την οικονομική δράση των ανθρώπων. Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί όσον αφορά τη σχέση Ανθρώπου-Γης είναι τρεις: της οικονομικής ανάπτυξης, της βαθειάς…

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προστατευόμενες περιοχές (ΠΠ) αντιπροσωπεύουν ελκυστικούς προορισμούς για επισκέπτες που αναζητούν επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. Για την αειφόρο διαχείριση των ΠΠ (δηλαδή…