ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΑΙΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΩΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΟ ΔΡΥΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα δάση δρυός στη Μεσόγειο διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία τους σε φυτικά είδη και σε μορφές ζωής. Τα περισσότερα έχουν σχετικά ανοιχτή συγκόμωση κυρίως λόγω της ανεπαρκούς διαχείρισής τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Τα δασολιβαδικά συστήματα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη βιοποικιλότητα. Η βόσκηση αγροτικών ζώων είναι μια παραδοσιακή πρακτική που ασκείται σε αυτά τα δάση. Μάλιστα, όταν η βόσκηση εφαρμόζεται ορθολογικά όχι μόνο δεν υποβαθμίζει το οικοσύστημα, αλλά αντιθέτως αυξάνει τη βιοποικιλότητα καθώς εμποδίζει την υπέρμετρη εξάπλωση κάποιων φυτικών ειδών εις βάρος των υπολοίπων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της έντασης της βόσκησης των αιγών στη βιοποικιλότητα και στην παραγωγή λειτουργικών ομάδων ποώδους βλάστησης σε δασολίβαδο δρυός. Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή του Πενταλόφου, η οποία βρίσκεται στο βόρειο Έβρο, και βόσκεται κυρίως από αίγες. Η απόσταση από τη στάνη των ζώων χρησιμοποιήθηκε για να αντιπροσωπεύσει τη σχετική ένταση της βόσκησης. Τομές της βλάστησης, σε τέσσερις επαναλήψεις τοποθετήθηκαν στα 50, 150, 300, 600 και 1200 μ. από τη στάνη των ζώων, το Μάιο του 2016. Σε δειγματοληπτικά πλαίσια που τοποθετήθηκαν σε κάθε τομή μετρήθηκε ο αριθμός των ατόμων ανά φυτικό είδος. Ακόμη, η υπέργεια παραγωγή της ποώδους βλάστησης κόπηκε και στη συνέχεια διακρίθηκε σε τρεις λειτουργικές ομάδες: αγρωστώδη, ψυχανθή και πλατύφυλλες πόες. Τα αγρωστώδη συμμετείχαν στη συνολική παραγωγή της ποώδους βλάστησης σε σημαντικά χαμηλό βαθμό υπό ελαφρά βόσκηση σε σύγκριση με την υψηλή ένταση της βόσκησης, ενώ το αντίθετο βρέθηκε για τις πλατύφυλλες πόες. Τα ψυχανθή δεν επηρεάστηκαν από την ένταση της βόσκησης. Η ένταση της βόσκησης επηρέασε θετικά τη βιοποικιλότητα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ειδών και οι δείκτες Margalef και Chao-1 είχαν στατιστικώς υψηλότερες τιμές στις υψηλότερες εντάσεις βόσκησης.

Λέξεις κλειδιά: Αγρωστώδη, πλατύφυλλες πόες, ψυχανθή, Quercus frainneto

Λήψη (clicks: 2)

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Τόμου 10

(24 συνολικές επισκέψεις, 1 διαφορετικοί επισκέπτες σήμερα)